Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 10 września 2015

Październik 2015 r.

 • Na wniosek Pana Artura Szklenera – Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
  XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
  1-21 października 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pani Ewy Szakalickiej – Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego Dnia Jedności Kresowian, Pana Cezarego Andrzeja Jurkiewicza – Prezesa Zarządu Fundacji „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” w Warszawie, Pana Jana Kasprzyka – Prezesa Zarządu Związku Piłsudczyków oraz Pana Zbigniewa Okorskiego – Prezesa Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Warszawie.
  Dzień Jedności Kresowian
  2 października 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Jana Kurasia – Prezesa Zarządu Fundacji Pamięć i Wolność
  w Waksmundzie X Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych im. mjr. Józefa Kurasia „Ognia”
  2-4 października 2015 roku, Gorce
 • Na wniosek Księdza Sylwestera Jeża – Dyrektora Katolickiego Zespołu Szkół im. ks. Piotra Skargi oraz Pana Cezarego Olczyka
  Uroczystość odsłonięcia pomnika Danuty Siedzikówny, „Inki”
  3 października 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Adama Sperzyńskiego – Starosty Rawickiego, Pana Grzegorza Kubika – Burmistrza Gminy Rawicz oraz Pana Jacka Jarczewskiego – Dyrektora Muzeum Ziemi Rawickiej
  Obchody 90. rocznicy powstania Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu
  3 października 2015 roku, Rawicz
 • Na wniosek Pana Tomasza Połcia – Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
  Obchody 25-lecia Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego
  3-4 października 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pani Danuty Grechuty – Fundatora Fundacji „Korowód” im. Marka Grechuty i Pana Piotra Cholewińskiego – Prezesa Zarządu Fundacji „Korowód” im. Marka Grechuty
  Grechuta Festival 2015
  5-11 października 2015 roku, Kraków
 • Na wniosek Rady Gminy Maciejowice
  Obchody 221. rocznicy bitwy pod Maciejowicami w 1794 roku
  8-11 października 2015 roku, Maciejowice
 • Na wniosek Pana Tadeusza Donocika – Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
  V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  12 - 14 październik 2015 roku, Katowice
 • Na wniosek Pana Adama Cebuli z Komitetu Organizacyjnego Konferencji
  Międzynarodowa konferencja naukowa „The Theory Of Just War Behind The Jurisprudential Defense Of (Abstaining From) Military Action. A Conference Commemorating The 600th Anniversary Of The Presentation Of Paul Vladimiri’s Corpus Diplomaticum”
  13-14 października 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Romana Bargieła – Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
  55. Centralny Zlot Młodzieży PTTK „Palmiry”
  15-17 października 2015 roku, Palmiry
 • Na wniosek Pana Romana Jakima – Przewodniczącego Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”
  Konferencja XXXV lat Solidarności
  19 października 2015 roku, Rzeszów
 • Na wniosek Pani Mirelli Panek-Owsiańskiej – Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  Ogólnopolska Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”
  20 października 2015 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pani Grażyny Grabowskiej – Prezesa Zarządu Targów w Krakowie Sp. z o.o. i Pani Katarzyny Popieluch-Kmiecik – Komisarza 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
  19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie i 18. Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza
  22-25 października 2015 roku, Kraków
 • Na wniosek Pana Zbigniewa Ładzińskiego – Prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu 
  Obchody 70-lecia Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu 
  23 października 2015 roku, Wrocław
 • Na wniosek Pana Andrzeja Niezgody – Wiceprzewodniczącego Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
  Obchody 35. Rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy w 1980 r.
  25 października 2015 roku, Wrocław
 • Na wniosek P. Profesora Janusza Czerepko – Dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa
  35-lecie powstania Komisji Zakładowej nr 139 NSZZ „Solidarność” w Instytucie Badawczym Leśnictwa
  26 października 2015 roku, Sękocin Stary
 • Na wniosek Pana Macieja Kuziemskiego – Prezesa Zarządu Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji
  Konferencja „Innowacyjna Europa”
  27-28 października 2015 roku, Gdańsk
 • Na wniosek Pana Profesora Zbigniewa Raua - Kierownika Katedry Doktryn
  Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pani Profesor Barbary Piontek, Sekretarz Generalnej Forum dla Wolności i Rozwoju
  Forum dla Wolności i Rozwoju Law4Growth
  28-30 października 2015 roku, Katowice
 • Na wniosek Pana Mikołaja Kamieńskiego
  IV Konkurs Fotograficzny „Flaga Rzeczypospolitej w Obiektywie”
  inauguracja 30 października, ogłoszenie wyników Konkursu 14 grudnia 2015 roku
   

 

Poleć znajomemu