Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 4 kwietnia 2016

Grudzień 2016 r.

 • Na wniosek Pana Bogusława Chraboty – Redaktora Naczelnego Dziennika „Rzeczpospolita”
  Uroczystość wręczenia Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia – XVI edycja
  1 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Brygadiera Pawła Kępki – Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Pana Ryszarda Stępkowskiego – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Obchodów
  Obchody 35. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w 1981 roku
  2 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Profesora Piotra Radziszewskiego – Prezydenta Kongresu Association of Academic European Urologists 2016, Kierownika Kliniki Urologii Ogólnej Onkologicznej i Czynnościowej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus
  XV Kongres Europejskich Urologów Akademickich
  2-3 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Romana Bargieła – Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
  Jubileusz 110-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  3 grudnia 2016 roku, Warszawa (zakończenie)
 • Na wniosek Pana Jana Malickiego – Dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pana Davida Kolbai – Kierownika Seminarium Kaukaskiego Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  Międzynarodowa Sesja Kaukazologiczna im. Św. Grzegorza Peradze
  6-8 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Jana Józefa Kasprzyka – p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

  Obchody 75. rocznicy bitwy o Tobruk w 1941 roku

  9 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Władysława Kałudzińskiego – Prezesa Stowarzyszenia Represjonowanych w stanie wojennym Regionu Warmińsko-Mazurskiego „Pro Patria” w Olsztynie
  Ogólnopolski Zjazd Internowanych i Represjonowanych
  9-11 grudnia 2016 roku, Iława
 • Na wniosek Pana Kazimierza Kimso – Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk
  Obchody upamiętniające 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
  13 grudnia 1981 roku
  9-13 grudnia 2016 roku, Wrocław
 • Na wniosek Pana Profesora Piotra Czauderny – Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Chirurgicznie Chorym
  III Koncert Charytatywny z cyklu „Muzyka czyni cuda”
  10 grudnia 2016 roku, Gdańsk
  PATRONAT PARY PREZYDENCKIEJ
 • Na wniosek Pana Wojciecha Borowika – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa w Warszawie
  Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego „Kryptonim Jodła 2016”
  10-12 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Profesora Marka Abramowicza z Centrum Astronomicznego PAN w Warszawie
  Międzynarodowa Konferencja poświęcona problematyce fal grawitacyjnych oraz
  film Krzysztofa Zanussiego dedykowany Profesorowi Andrzejowi Trautmanowi

  10 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza – Biskupa Sandomierskiego,
  Pani Lucyny Mizery – Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
  oraz Pana Andrzeja Kaczmarka – Przewodniczącego Zarządu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli
  Uroczystość otwarcia stałej ekspozycji „A jutro jest nieznane. Podziemna Solidarność w Stalowej Woli 1982-1988” w Muzeum Jana Pawła II w Stalowej Woli
  11 grudnia 2016 roku, Stalowa Wola
 • Na wniosek Pana Sławomira Karpińskiego – Prezesa Stowarzyszenia „13 grudnia”
  Uroczystości „Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy” z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku
  11-12 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Pawła Zalewskiego – Radnego Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

  Wystawa „Ofiary stanu wojennego” 

  11-19 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Marka Długozimy – Burmistrza Gminy Trzebnica

  Uroczystość odsłonięcia Pomnika Generała Ryszarda Kuklińskiego w Trzebnicy

  12 grudnia 2016 roku, Trzebnica
 • Na wniosek Pana Krzysztofa Dośli – Przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

  Uroczystości poświęcone uczczeniu pamięci ofiar stanu wojennego

  13 grudnia 2016 roku, Gdańsk
 • Na wniosek Pana Jarosława Szarka – Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

  Ogólnopolska akcja „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”

  13 grudnia 2016 roku
 • Na wniosek Pani Barbary Stanisławczyk-Żyły – Prezes Zarządu - Redaktor Naczelnej Polskiego Radia S.A.

  Koncert nadzwyczajny z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku

   

  13/14 grudnia 2016 roku, Warszawa (emisja – 1 Program Polskiego Radia)

 • Na wniosek Pana Tomasza Kaźmierowskiego – Prezesa Fundacji Identitas

  Gala wręczenia Nagrody IDENTITAS
  14 grudnia 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Stanisława Płatka – Przewodniczącego Społecznego Komitetu Pamięci Górników K.W.K. „Wujek” w Katowicach poległych 16 grudnia 1981 r. oraz Pana Roberta Ciupy – Dyrektora Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach
  Obchody 35. rocznicy pacyfikacji Kopalni „Wujek” w 1981 roku
  16 grudnia 2016 roku, Katowice
 • Na wniosek Pana Marka Antoniewicza – Burmistrza Grodkowa

  Obchody 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w 1981 roku

  18 grudnia 2016 roku, Grodków
 • Na wniosek Księdza Andrzeja Nowobilskiego – Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie 

  Wystawa „Stulecie śmierci Świętego Brata Alberta 1845-1916” 

  22 grudnia 2016 - 30 marca 2017 roku, Kraków

 

Poleć znajomemu