Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 9 października 2015

Wrzesień 2016 r.

 • Na wniosek Pana Pawła Okrasy – Burmistrza Wielunia
  Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu
  1 września 2016 roku, Wieluń
 • Na wniosek Pani Joanny Aleksandry Biniszewskiej – Prezes Fundacji Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie w Kuklówce Radziejowickiej
  Obchody 77. rocznicy napaści sowietów na Polskę we wrześniu 1939 roku
  „17 września – Polskie Orlęta”

  1 września-9 października 2016, Warszawa – Grodzisk Mazowiecki – Kuklówka – Mszczonów
 • Na wniosek Pana Krzysztofa Obratańskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
  Obchody „Koneckiego Września”
  3 września 2016 roku, Końskie
 • Na wniosek Pana Zbigniewa Szczepańskiego – Wójta Gminy Chojnice, Przewodniczącego Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
  Pani Grażyny Winieckiej – Prezes Fundacji „Szarża pod Krojantami” oraz
  Pani Alicji Kamińskiej – Dyrektor Zespołu Szkół im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich
  w Nowej Cerkwi
  Obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej i szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami 1 września 1939 roku
  3-4 września 2016 roku, Nowa Cerkiew
 • Na wniosek Pana Grzegorz Boskiego – Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
  XXV Krajowa Wystawa Rolnicza i XVII Dni Europejskiej Kultury Ludowej podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich w Częstochowie
  3-4 września 2016 roku, Częstochowa
 • Na wniosek Pani Danuty Sztencel – Prezes Stowarzyszenia im. M. Karłowicza
  w Zakopanem
  VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach”
  3-10 września 2016 roku, Zakopane
 • Na wniosek Pana Radosława Kiełbasińskiego – Prezesa Polskiego Związku Brydża Sportowego
  Mistrzostwa Świata w brydżu sportowym – World Bridge Games
  3 – 17 września 2016 roku, Wrocław
 • Na wniosek Pani Zofii Sumary – Prezes Zarządu Fundacji im. Rodziny Ulmów „SOAR” w Markowej
  Koncert „Honorując Sprawiedliwych”
  7 września 2016 roku, Rzeszów
 • Na wniosek Pana Profesora Bartłomieja W. Lostera – Prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
  Światowy Kongres Stomatologów
  7-10 września, Poznań
 • Na wniosek Pana Pawła Hreniaka – Wojewody Dolnośląskiego, Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego – Metropolity Wrocławskiego i Pana Stanisława Dobrowolskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
  Obchody 1050-lecia Chrztu Polski na Dolnym Śląsku
  9 września 2016 roku, Góra Ślęża
 • Na wniosek Pana Marka Krajewskiego – Prezesa Fundacji Polskiego Związku Badmintona
  Narodowy Dzień Badmintona
  10 września 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pani Wandy Waleriańczyk - Organizator Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu oraz Pana Profesora Adama Koziołka – Prezesa Polskiego Wydawnictwa Rolniczego
  VI Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich
  10-11 września 2016 roku, Licheń
  Patronat Pary Prezydenckiej
 • Na wniosek Pani Beaty Tarczyńskiej – Starosty Gnieźnieńskiego
  oraz Pana Grzegorza Musidlaka – Koordynatora Projektu
  Powiatowe Dni Cichociemnych w powiecie gnieźnieńskim
  10-11 września 2016 roku, Witkowo
 • Na wniosek Pana nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka – Komendanta Głównego Policji
  XXIII edycja Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej
  Par Patrolowych „Patrol Roku”
  14-16 września 2016 roku, Słupsk
 • Na wniosek Pani Profesor Grażyny Skąpskiej – Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
  XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny
  14 – 17 września 2016 roku, Gdańsk
 • Na wniosek Pana Profesora Jacka Purchli – Dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury
  Wystawa „Koszycka moderna”
  15 września - 27 listopada 2016 roku, Kraków
 • Na wniosek Pani Ilony Gosiewskiej - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Odra – Niemen
  Projekt Rodacy – Bohaterom
  16 września – 2 października 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Wojciecha Żukowskiego – Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski
  Obchody 77. rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim we wrześniu 1939 roku
  16-18 września 2016 roku, Tomaszów Lubelski – Dąbrowa Tomaszowska
 • Na wniosek Pana Krzysztofa Oszera – Wiceprezesa Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów Ziemi Sokólskiej w Sokółce
  III Sztafeta Niepodległości
  16-18 września 2016 roku, Lipsk – Sokółka
 • Na wniosek Pana Piotra Osieckiego – Burmistrza Sochaczewa oraz Pana Sylwestra Kaczmarka – Przewodniczącego Rady Miejskiej Sochaczewa
  Obchody 77. rocznicy nad Bzurą we wrześniu 1939 roku
  17 września 2016 roku, Sochaczew
 • Na wniosek Pana Henryka Gołębiewskiego – Prezesa Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
  Jubileusz z okazji 90-lecia Ruchu Schronisk Młodzieżowych w Polsce
  i 85-lecia Schroniska Młodzieżowego PTSM „Oleandry”

  17-18 września 2016 roku, Kraków
 • Na wniosek Matki Stefanii Joanny Polkowskiej – Ksieni Opactwa św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
  Obchody 800-lecia Opactwa św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
  18 września 2016 roku, Staniątki
 • Na wniosek Pana Profesora Piotra Lorensa – Prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich
  X Ogólnopolski Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną
  w Polsce
  19 września 2016 roku (ogłoszenie wyników), Wałbrzych
 • Na wniosek Pana Mariana Wilka – Prezesa Stowarzyszenia Sympatyków i Byłych Żołnierzy Jednostki Wojskowej w Wejherowie
  Uroczystość uczczenia pamięci Żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców z Wejherowa
  19 września 2016 roku, Wejherowo
 • Na wniosek Pana Profesora Bronisława Marciniaka – Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego
  19-23 września 2016 roku, Poznań
 • Na wniosek Pana Komandora prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta – Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  XIII Forum Historyków Wojskowości „O żołnierskich powinnościach”
  21-24 września 2016 roku, Gdynia
 • Na wniosek Pana dra hab. n. med. Jacka Gągały – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego XLI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego
  i Traumatologicznego i Pana dra hab. n. med. Krzysztofa Gawędy – Przewodniczącego Komitetu Naukowego XLI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
  XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
  22-24 września 2016 roku, Lublin
 • Na wniosek Pana Jacka Dubińskiego - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
  23 września 2016 roku, Bednary (zakończenie konkursu)
 • Na wniosek Pana Sławomira Frątczaka – Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury
  i Dziedzictwa w Ministerstwie Obrony Narodowej
  Koncert z okazji 40. rocznicy utworzenia Komitetu Obrony Robotników
  23 września 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pani Beaty Trzcińskiej - Staszczyk – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach
  Obchody 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach
  23-24 września 2016 roku uroczystości jubileuszowe i zjazd absolwentów, Puławy
 • Na wniosek Pana Mieczysława Zygmunta Pękula – Wójta Gminy Brańszczyk oraz Księdza Prałata Andrzeja Grzybowskiego – Proboszcza Parafii pw. św. Barbary w Porębie
  Uroczystość w 77. rocznicę pobytu mjr. Henryka Dobrzańskiego w Porębie w 1939 roku
  25 września 2016 roku, Poręba Średnia koło Brańszczyka
 • Na wniosek Pana Marka Troniny – Prezesa Zarządu Fundacji „Maraton Warszawski”
  38. PZU Maraton Warszawski
  25 września 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Arkadiusza Gołębiewskiego – Dyrektora Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Gdyni
  VIII Festiwal Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”
  28 września – 1 października 2016 roku, Gdynia
 • Na wniosek Pana Zbigniewa Janowskiego – Przewodniczącego Krajowego Komitetu Organizacyjnego Dnia Budowlanych 2016
  Centralne Obchody Dnia Budowlanych 2016
  30 września 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Zbigniewa Bońka – Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej
  XVII edycja Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
  30 września 2016 roku – 2 maja 2017 roku, cała Polska
 • Na wniosek Pana Piotra Rypsona – Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Muzeum Narodowego w Warszawie
  Wystawa „Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego”
  30 września 2016 roku – 8 stycznia 2017 roku, Warszawa

   

 

Poleć znajomemu