Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 26 października 2015

Październik 2016 r.

 • Na wniosek Pana Dariusza Cupiała – Fundatora Fundacji im. św. Cyryla i Metodego oraz Pana Wojciecha Czeronko - Prezesa Zarządu Fundacji im. św. Cyryla i Metodego
  VIII Międzynarodowe Forum Tato. Net „Odwaga i rozwaga. O męskiej sztuce życia”
  1 października 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Piotra Szymańskiego – Wójta Gminy Brochów
  Obchody upamiętniające walki nad Bzurą „W hołdzie zamordowanym w Śladowie”
  2 października 2016 roku, Śladów
 • Na wniosek Pani Profesor Katarzyny Popowej – Zydroń – Prezes Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy
  X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego
  6-20 listopada 2016 roku, Bydgoszcz
 • Na wniosek Pana Andrzeja Wituskiego – Dyrektora Międzynarodowych Konkursów im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
  XV Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego
  8-23 października 2016 roku, Poznań
 • Na wniosek Pana Profesora Michała Szota – Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
  X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2016
  10-12 października 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Profesora Leszka Boska – Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
  Obchody 200 lat istnienia na ziemiach polskich Prokuratorii Generalnej
  11 października 2016 roku, Warszawa (rozpoczęcie)
 • Na wniosek Pana Profesora Radzisława Kordka – Rektora Uniwersytetu Medycznego
  w Łodzi i Pana Profesora Jacka Fijutha – Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
  IV Kongres Onkologii Polskiej
  12-15 października 2016 roku, Łódź
 • Na wniosek Pana Waldemara Wyczachowskiego – Starosty Bełchatowskiego                                                                                                           Konferencja „Lech Kaczyński – profesor prawa, samorządowiec i polityk, przyjaciel”
  13 października 2016 roku, Bełchatów
 • Na wniosek Pana Sławomira Latosa – Prezesa Zarządu Stoczni Remontowej
  „Nauta” S.A. oraz Pana Jerzego Koniecznego – Wiceprezesa Stoczni Remontowej „Nauta” S.A.
  Obchody 90-lecia istnienia Stoczni Remontowej „Nauta” S.A.
  13 października 2016 roku, Gdynia
 • Na wniosek Pana Krzysztofa Jaraczewskiego – Dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
  IV Ogólnopolskie Spotkanie Członków Klubu Nauczyciela Historii
  14-15 października 2016 roku, Zakopane
 • Na wniosek Pani Janiny Turek – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach
  Obchody 150-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach
  15 października 2016 roku, Wadowice
 • Na wniosek Pana Profesora Jana Szyszko – Ministra Środowiska i Księdza Kardynała Gerharda Müllera – Prefekta Kongregacji Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej
  Konferencja Zrównoważony rozwój w świetle Encykliki Laudato Si’
  15 października 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pana Profesora Zdzisława Krasnodębskiego – Prezesa Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej
  Konferencja „Skrzyżowania historii: sojusze i pokrewieństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku”
  15-16 października 2016 roku, Rzeszów
 • Na wniosek Pana Tomasza Tkaczyka – Prezesa Stowarzyszenia Progressum w Kielcach
  Ekstremalny Bieg Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego
  16 października 2016 roku, Kielce
 • Na wniosek Pana Macieja Cybulskiego – Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza
  w Woli Okrzejskiej
  Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej
  16 października 2016 roku, Wola Okrzejska
 • Na wniosek Pana Andrzeja Wendlanda – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana
  11. Międzynarodowy Festiwal Indywidualności Muzycznych TANSMAN 2016
  Inauguracja 16 października 2016 roku, Warszawa, Łódź
 • Na wniosek Pani Elżbiety Stefańczyk – Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  Obchody 100-lecia działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
  20 października 2017 roku (centralne uroczystości), Warszawa
 • Na wniosek, Pani Anny Woźniak-Szymańskiej – Prezes Polskiego Związku Niewidomych
  Uroczystości jubileuszu 65-lecia Polskiego Związku Niewidomych i 70-lecia Zjednoczenia Ruchu Osób Niewidomych
  20 października 2016 roku, Warszawa
 • Na wniosek Pani Małgorzaty Schwarz – Wójta Gminy Kołbaskowo,
  Pana Mariusza Wojewody – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będargowie
  oraz Pana Profesora Andrzeja Ciechanowicza – Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Będargowie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego
  21 października 2016 roku, Będargowo
 • Na wniosek Pana Stanisława Cukra – Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych
  im. Antoniego Kenara w Zakopanem
  Jubileusz 140-lecia Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem
  21-23 października 2016 roku, Zakopane
 • Na wniosek Pana Andrzeja Niezgody – Wiceprzewodniczącego Rady Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
  Obchody 36. rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy w 1980 roku
  23 października 2016 roku, Wrocław
 • Na wniosek Pana Jana Józefa Kasprzyka – pełniącego obowiązki Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Konferencja naukowa „W 100-lecie bitwy pod Kostiuchnówką. Marszałek Józef Piłsudski – Droga do Niepodległej”
  27-28 października 2016 roku, Bełchatów
 • Na wniosek Pani Profesor Heleny Czakowskiej – Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
  VII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Jeden świat – wiele kultur”
  27-28 października 2016 roku, Bydgoszcz
 • Na wniosek Pani Karoliny Grabowicz-Matyjas – Dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Polacy i Polonia w Ameryce Łacińskiej – przeszłość i teraźniejszość”
  27-28 października 2016 roku, Gdynia

   

 

Poleć znajomemu