Menu rozwijane

58_para_prezydencka_usa_polonia_20190922_jsz_0367.jpg [282.55 KB]Jednym z priorytetów polityki zagranicznej, realizowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę jest współpraca z ponad 20–milionową społecznością Polaków żyjących poza granicami naszego kraju.

Polityka zagraniczna to nie tylko ta wielka, to nie tylko ta w skali europejskiej czy światowej. To także ta mniejsza polityka wobec Polaków, Polonii, wobec naszych Rodaków. Dziś miliony naszych Rodaków są rozsiane po całym świecie. Oni potrzebują większego kontaktu z Polską.
fragment orędzia Prezydenta RP Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym, 6 sierpnia 2015 r.

Kiszyniów, Mołdawia | Pierwsza Dama z transportem darów dla najbardziej potrzebujących polskich rodzin, listopad 2021 (1)
Wilno, Litwa | Spotkanie Pierwszej Damy z uczniami i nauczycielami Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, październik 2021 (2)
Nikozja, Cypr | Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami cypryjskiej Polonii, październik 2021 (3)
Nikozja, Cypr | Prezydent RP: Dziękuję, że pamiętacie o Polsce, o swojej Ojczyźnie i działacie tutaj dla niej – obok swoich spraw zawodowych, codziennych prowadzicie także sprawy polskie. To ogromnie ważne dla nas wszystkich, żeby wspólnota polska trwała (4)
Nikozja, Cypr | Prezydent RP: To ogromnie ważne dla nas wszystkich, żeby wspólnota polska trwała (5)
Linden, USA | Spotkanie Pary Prezydenckiej z miejscową Polonią, wrzesień 2021 (6)
Linden, USA | Wszyscy Państwo przykładacie na co dzień rękę do tego, aby polskość tutaj została utrzymana. Ogromnie za to dziękuję. (7)
Linden, USA | Spotkanie Pary Prezydenckiej z miejscową Polonią, wrzesień 2021 (8)
Nowy Jork, USA | Agata Kornhauser-Duda w Polskiej Szkole Sobotniej przy parafii Św. Cyryla i Metodego w Brooklynie, wrzesień 2021 (9)
Nowy Jork, USA | Agata Kornhauser-Duda w Polskiej Szkole Sobotniej przy parafii Św. Cyryla i Metodego w Brooklynie, wrzesień 2021 (10)
Nowy Jork, USA | Agata Kornhauser-Duda razem z młodzieżą polonijną czyta lekturę tegorocznej edycji Narodowego Czytania „Moralność Pani Dulskiej”, wrzesień 2021 (11)
Nowy Jork, USA | Spotkanie Pierwszej Damy z Polonią zaangażowaną w walkę ze skutkami pandemii, wrzesień 2021 (12)
Rzym, Włochy | Wizyta Pierwszej Damy w szkole podstawowej dla polskich uczniów, wrzesień 2021 (13)
Budapeszt, Węgry | Małżonka Prezydenta RP w Polskiej Szkole przy Ambasadzie RP, wrzesień 2021 (14)
Kiszyniów, Mołdawia | Spotkanie z Polakami mieszkającymi w Republice Mołdawii, sierpień 2021 (15)
Kiszyniów, Mołdawia | Prezydent RP: Wiele polskich korzeni sięga zamierzchłych czasów. Tym większy podziw ogarnia, że w tych rodzinach, które od stuleci mieszkają poza Polską, polskość cały czas jest podtrzymywana. (16)
Kijów, Ukraina | Spotkanie z Polakami mieszkającymi na Ukrainie, sierpień 2021 (17)
Kijów, Ukraina | Prezydent RP: Jesteście Polakami na swojej ojcowiźnie. Dziękuję, że pamiętacie o polskości, o Ojczyźnie Waszych przodków. (18)
Incirlik, Turcja | Spotkanie Pierwszej Damy z kobietami żołnierzami pełniącymi służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Turcji, maj 2021 (19)
Polonezköy (Adampol), Turcja | Para Prezydencka podczas spotkania z działaczami polonijnymi, maj 2021 (20)
Polonezköy (Adampol), Turcja | Prezydent: To dla mnie i dla Agaty zaszczyt i wielka radość, że mogliśmy przybyć do Państwa, tu, do tej małej miejscowości, jednocześnie tak bardzo dobrze znanej, o której śmiało można mówić, że jest legendarna. (21)
Polonezköy (Adampol), Turcja | Prezydent RP: Wiem, że polskość jest tu cały czas podtrzymywana przez całe rodziny. Bardzo się z tego cieszę. (22)
Pałac Prezydencki | Lekcja online z Pierwszą Damą dla uczniów polskich szkół w Norwegii, Bułgarii i Belgii nt. bezpieczeństwa na drogach, maj 2021 (23)
Pałac Prezydencki | Spotkanie online z kadrą i uczniami szkół polskiej mniejszości narodowej na Białorusi z okazji zakończenia roku szkolnego, czerwiec 2020 (24)
Pałac Prezydencki | Spotkanie Agaty Kornhauser-Dudy z nauczycielami Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Londynie, luty 2020 (25)
Sycylia, Włochy | Para Prezydencka w Polskim Kontyngencie Wojskowym Unii Europejskiej Sophia, grudzień 2019 (26)
Sycylia, Włochy | Świąteczne spotkanie Pierwszej Damy z paniami uczestniczącymi w misji Sophia, grudzień 2019 (27)
Sycylia, Włochy | Para Prezydencka na spotkaniu wigilijnym z żołnierzami stacjonującymi w Bazie Sigonella, grudzień 2019 (28)
Londyn, Wlk. Brytania | Pierwsza Dama z wizytą w domu opieki nad seniorami polskiego pochodzenia, grudzień 2019 (29)
Londyn, Wlk. Brytania | Pierwsza Dama z wizytą w domu opieki nad seniorami polskiego pochodzenia, grudzień 2019 (30)
Londyn, Wlk. Brytania | Agata Kornhauser-Duda w polonijnej szkole sobotniej, listopad 2019 (31)
Londyn, Wlk. Brytania | Agata Kornhauser-Duda w polonijnej szkole sobotniej, listopad 2019 (32)
Londyn, Wlk. Brytania | Agata Kornhauser-Duda w polonijnej szkole sobotniej, listopad 2019 (33)
Paryż, Francja | Małżonka Prezydenta podczas ceremonii wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich W Ambasadzie RP, październik 2019 (34)
Paryż, Francja | Małżonka Prezydenta podczas ceremonii wręczenia dyplomów maturalnych absolwentom Sekcji Polskich W Ambasadzie RP, październik 2019 (35)
Paryż, Francja | Pierwsza Dama w Szkole Polskiej im. Adama Mickiewicza, październik 2019 (36)
Paryż, Francja | Pierwsza Dama w Szkole Polskiej im. Adama Mickiewicza, październik 2019 (37)
Ateny, Grecja | Małżonka Prezydenta w Zespole Szkół im. Zygmunta Mineyki i 8. edycja Narodowego Czytania, październik 2019 (38)
New Britain, USA | Spotkanie z Polonią, wrzesień 2019 (39)
New Britain, USA | W stanie Connecticut mieszka ok. 300 000 Polaków, w New Britain nasi rodacy stanowią aż połowę mieszkańców. (40)
New Britain, USA | Podczas spotkania Prezydent uhonorował zasłużonych w działalności polonijnej (41)
New Britain, USA | Andrzej Duda: Chciałbym, żeby Polonia mówiła jednym głosem, jasno wyrażając swoje oczekiwania co do polityki amerykańskiej wobec Polaków tutaj i wobec Polski. To jest wielkie Wasze zadanie. (42)
New Britain, USA | Prezydent RP: Wierzcie mi, to wsparcie ze Stanów Zjednoczonych – słowem, ale także moralne – jest dla nas bardzo ważne. Po to, by właśnie budować taką ojczyznę, jaką chcemy za kilka lat zobaczyć. (43)
New Britain, USA | Prezydent RP: Dziękujemy, że nas w Stanach Zjednoczonych tak pięknie Państwo reprezentują. Jestem za to ogromnie wdzięczny – przyjechałem tutaj po to, by powiedzieć Wam „dziękuję”. (44)
New Britain, USA | Spotkanie z Polonią, wrzesień 2019 (45)
New Britain, USA | Spotkanie z Polonią, wrzesień 2019 (46)
Huston, USA | W Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej Para Prezydencka spotkała się z przedstawicielami teksańskiej Polonii (47)
Huston, USA | Najstarsza w Stanach Zjednoczonych polska osada, założona w 1854 r. przez emigrantów z Górnego Śląska, powstała w Teksasie, w miejscowości Panna Maria (48)
Huston, USA | Prezydent wręczył polskie flagi państwowe kilku instytucjom, m.in. Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, polskim szkołom w Houston i w Dallas oraz polskim stowarzyszeniom (49)
Huston, USA | Prezydent RP: Polskość tu tętni, to jedno z największych w Stanach Zjednoczonych skupisk Polaków (50)
Huston, USA | Prezydent RP: Zapraszam do powrotu do Polski, zawsze do tego namawiam, liczę na to, że przynajmniej część z Państwa kiedyś do kraju wróci (51)
Pałac Prezydencki | Młodzi rodacy z Klubu Polskiej Kultury im. H. Sienkiewicza na Ukrainie z wizytą u Pierwszej Damy, wrzesień 2019 (52)
Belweder | Sybiracy, kombatanci i przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi z wizytą u Pierwszej Damy, czerwiec 2019 (53)
Belweder | Sybiracy, kombatanci i przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi z wizytą u Pierwszej Damy, czerwiec 2019 (54)
Belweder | Sybiracy, kombatanci i przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi z wizytą u Pierwszej Damy, czerwiec 2019 (55)
Złoczowo, Ukraina | Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielami lokalnego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, czerwiec 2019 (56)
Złoczowo, Ukraina | Spotkanie z uczniami Sobotniej Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej, czerwiec 2019 (57)
Złoczowo, Ukraina | Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie, czerwiec 2019 (58)
Złoczowo, Ukraina | Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy u polskich rodzin w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie, czerwiec 2019 (59)
Waszyngton, USA | Przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, wrzesień 2018 (60)
Waszyngton, USA | Przyjęcie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, wrzesień 2018 (61)
Pałac Prezydencki |Uczestnicy V Światowego Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy gościli u Pary Prezydenckiej, wrzesień 2018 (62)
Wellington, Nowa Zelandia | Otwarcie Skweru Polskich Dzieci, sierpień 2018 (63)
Wellington, Nowa Zelandia | „Polskimi dziećmi z Pahiatua” nazywane są osoby, które w 1944 roku przybyły do Nowej Zelandii na zaproszenie tamtejszego rządu i trafiły do Obozu Polskich Dzieci koło miasteczka Pahiatua (64)
Wellington, Nowa Zelandia | Otwarcie Skweru Polskich Dzieci, sierpień 2018 (65)
Wellington, Nowa Zelandia | Prezydent RP: Wystawialiście i wystawiacie piękne świadectwo Polsce tutaj, w Nowej Zelandii, za co jako jestem Państwu ogromnie wdzięczny. (66)
Wellington, Nowa Zelandia | Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Nowej Zelandii Marian Ceregra przekazał na ręce Prezydenta oryginalną flagę polską spod Monte Cassino (67)
Auckland, Nowa Zelandia | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polonią, sierpień 2018 (68)
Auckland, Nowa Zelandia | Andrzej Duda: Dziękuję za Dom Polski i życie, jakie się tu toczy (69)
Auckland, Nowa Zelandia | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polonią, sierpień 2018 (70)
Sydney, Australia | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polonią, sierpień 2018 (71)
Sydney, Australia | Prezydent RP: Jestem tu, aby Was uścisnąć na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też by Wam podziękować (72)
Sydney, Australia | Prezydent RP: Jesteście szanowani. A jeżeli Wy, jako Polacy, jesteście szanowani, to za Waszą sprawą szanowana jest Polska (73)
Sydney, Australia | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polonią, sierpień 2018 (74)
Sydney, Australia | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polonią, sierpień 2018 (75)
Melbourne, Australia | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polonią, sierpień 2018 (76)
Dyneburg, Łotwa | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi na Łotwie, czerwiec 2018 (77)
Dyneburg, Łotwa | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi na Łotwie, czerwiec 2018 (78)
Dyneburg, Łotwa | Andrzej Duda wręczył odznaczenia zasłużonym przedstawicielom społeczności polskiej (79)
Dyneburg, Łotwa | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi na Łotwie, czerwiec 2018 (80)
Chicago, USA | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych w roku 100-lecia odzyskania niepodległości (81)
Chicago, USA | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych w roku 100-lecia odzyskania niepodległości (82)
Chicago, USA | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych w roku 100-lecia odzyskania niepodległości (83)
Chicago, USA | Prezydent RP: Proszę, abyście byli razem, żebyście tworzyli siłę wspierającą Polskę i polskość tutaj w Stanach Zjednoczonych (84)
Chicago, USA | Prezydent RP: Proszę Was, żebyście nadal byli zawsze z nami, wspierali Ojczyznę swoich dziadków, swoich rodziców, żebyście byli z Polską (85)
Chicago, USA | Andrzej Duda: Zobaczyć taki las biało-czerwonych flag tutaj, w sercu Wietrznego Miasta, to naprawdę wielkie wzruszenie (86)
Chicago, USA | Prezydent RP: Zawsze można było na Państwa liczyć – od pokoleń. Wasi pradziadkowie, dziadkowie, ojcowie czy Wy sami wyjeżdżaliście z Polski za chlebem, ale nigdy nie zapomnieliście o ojczyźnie (87)
Chicago, USA | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych w roku 100-lecia odzyskania niepodległości (88)
Chicago, USA | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych w roku 100-lecia odzyskania niepodległości (89)
Chicago, USA | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych w roku 100-lecia odzyskania niepodległości (90)
Chicago, USA | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych w roku 100-lecia odzyskania niepodległości (91)
Chicago, USA | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych w roku 100-lecia odzyskania niepodległości (92)
Chicago, USA | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych w roku 100-lecia odzyskania niepodległości (93)
Wilno, Litwa | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami w Domu Kultury Polskiej, luty 2018 (94)
Wilno, Litwa | Prezydent RP: Dziękuję za pracę na rzecz polskości, za to, że kultywujecie polskie tradycje, uczycie dzieci miłości do polskiej historii i literatur (95)
Wilno, Litwa | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami w Domu Kultury Polskiej, luty 2018 (96)
Wilno, Litwa | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami w Domu Kultury Polskiej, luty 2018 (97)
Ateny, Grecja | Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami społeczności polskiej w Grecji, listopad 2017 (98)
Ateny, Grecja | Andrzej Duda: Jesteście naprawdę wspaniałą polską wspólnotą, jedną z najprężniejszych (99)
Ateny, Grecja | Andrzej Duda: Dziękuję wszystkim nauczycielom, że tak wspaniale uczą tu polską młodzież, że dzieci go nie zapominają języka polskiego. Dziękuję rodzicom, że tego pilnują. (100)
Ateny, Grecja | Spotkanie Pary Prezydenckiej z przedstawicielami społeczności polskiej w Grecji, listopad 2017 (101)
Wallington, USA | Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicieli Polonii, wrzesień 2017 (102)
Wallington, USA | Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicieli Polonii, wrzesień 2017 (103)
Wallington, USA | Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicieli Polonii, wrzesień 2017 (104)
Astana, Kazachstan | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Kazachstanie, wrzesień 2017 (105)
Astana, Kazachstan | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Kazachstanie, wrzesień 2017 (106)
Ambasada RP w Meksyku | Spotkanie Pary Prezydenckiej z miejscową Polonią, kwiecień 2017 (107)
Ambasada RP w Meksyku | Spotkanie Pary Prezydenckiej z miejscową Polonią, kwiecień 2017 (108)
Sztokholm, Szwecja | Powitanie Pary Prezydenckiej, listopad 2016 (109)
Sztokholm, Szwecja | Para Prezydencka spotkała się ze szwedzką Polonią, listopad 2016 (110)
Brno, Szwajcaria | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Szwajcarii, listopad 2016 (111)
Brno, Szwajcaria | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Szwajcarii, listopad 2016 (112)
Brno, Szwajcaria | Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami mieszkającymi w Szwajcarii, listopad 2016 (113)
Doylestown w Pensylwanii, USA | Spotkanie z amerykańską Polonią, wrzesień 2016 (114)
Doylestown w Pensylwanii, USA | Spotkanie z amerykańską Polonią, wrzesień 2016 (115)
Doylestown w Pensylwanii, USA | Spotkanie z amerykańską Polonią, wrzesień 2016 (116)
Doylestown w Pensylwanii, USA | Spotkanie z amerykańską Polonią, wrzesień 2016 (117)
Doylestown w Pensylwanii, USA | Spotkanie z amerykańską Polonią, wrzesień 2016 (118)
Doylestown w Pensylwanii, USA | Spotkanie z amerykańską Polonią, wrzesień 2016 (119)
26__Agata_Kornhauser_Duda_Centrum_Rozwoju_Moldawia__211124_GJA_5499.jpg
18__agata_kornhauser_duda_gimnazium_szymona_konarskiego_litwa_211019_gja_0479.jpg
02__para_prezydencka_polonia_cypr_211007_gjb_5130.jpg
08__para_prezydencka_polonia_cypr_211007_gja_4636.jpg
11__para_prezydencka_polonia_cypr_211007_gja_4618.jpg
06__para_prezydencka_polonia_ny_210923_gjb_0773.jpg
29__para_prezydencka_polonia_ny_210924_gja_8615.jpg
15__para_prezydencka_polonia_ny_210923_js__7793.jpg
12_akd_szkola_gjb_8832.jpg
13_akd_szkola_gjb_8851.jpg
04__agata_kornhauser_duda_narodowe_czytanie_nowy_jork_210921_gja_6049.jpg
07__agata_kornhauser_duda_federalna_unia_kredytowa_210921_gja_7051.jpg
11__akd__gjb_1455.jpg
14__agata_kornhauser_duda_wegry_szkola_210909_gjb_8950.jpg
02_pad_moldawaia_ambasada_mbo17714.jpg
06_pad_moldawaia_ambasada_mbo17726.jpg
03_pad_ukraina_amabasada_jsz_8174.jpg
04_pad_ukraina_amabasada_js__0936.jpg
06_agata_kornhauser_duda_zolnierki_incirlik_gjb_7040.jpg
13_para_prezydencka_turcja_polonezkoy_jsz_9140.jpg
22_para_prezydencka_turcja_polonezkoy_gja_6389.jpg
28_para_prezydencka_turcja_polonezkoy_gjb_6642.jpg
01_agata_kornhauser_duda_lekcja_bezpieczenstwa_gja_2411.jpg
10__agata_kornhauser-duda_wideokonferencja_mlodziez_bialorus_200625_gjb_6740.jpg
11__agata_kornhauser_duda_spotkanie_z_nauczycielami_szkoly_matki_boskiej_czestochowskiej_w_londynie__200203_gja_0106.jpg
05_para_prezydenka_zolnierze_pkw_eu_sophia_sycylia_20191219_js__9691.jpg
01_agata_kornhauser_duda_pkw_eu_sophia_sycylia_20191219_gja_1672.jpg
15_para_prezydencka_sycylia_spotkanie_zolnierze_20191219_js__0229.jpg
02_agata_kornhauser_duda_londyn_dom_opieki_20191203_gja_8098.jpg
05_agata_kornhauser_duda_londyn_dom_opieki_20191203_gja_8189.jpg
04_agata_kornhauser_duda_londyn_20191109_ks2_2057.jpg
15_agata_kornhauser_duda_londyn_20191109_ks2_2387.jpg
19_agata_kornhauser_duda_londyn_20191109_ks1_0844.jpg
03__agata_kornhauser_duda_wreczenie_dyplomow_paryz_20191016__191016_gja_0733.jpg
09__agata_kornhauser_duda_wreczenie_dyplomow_paryz_20191016__191016_gja_0835.jpg
10__agata_kornhauser_duda_szkola_polska_patyz_20191016__191016_gjb_9789.jpg
17__agata_kornhauser_duda_szkola_polska_patyz_20191016__191016_gja_9861.jpg
04_agata_kornhauser_duda_ateny_szkola_polska_20191011_gjb_7800.jpg
48_para_prezydencka_usa_polonia_20190922_gjb_9103.jpg
02_para_prezydencka_usa_polonia_20190922_gjb_8533.jpg
10_para_prezydencka_usa_polonia_20190922_gjb_8610.jpg
24_para_prezydencka_usa_polonia_20190922_gja_9272.jpg
65_para_prezydencka_usa_polonia_20190922_gjb_9352.jpg
66_para_prezydencka_usa_polonia_20190922_js__3080.jpg
72_para_prezydencka_usa_polonia_20190922_js__3259.jpg
75_para_prezydencka_usa_polonia_20190922_gja_0008.jpg
05_andrzej_duda_houston_usa_jsz_6268.jpg
41_andrzej_duda_houston_usa_gja_1235.jpg
15_andrzej_duda_houston_usa_js__5785.jpg
25_andrzej_duda_houston_usa_js__5948.jpg
26_andrzej_duda_houston_usa_js__6114.jpg
11_agata_kornhauser_dzieci_z_ukrainy_enegodar_gjb_7212.jpg
04_gja_6642.jpg
16_gja_7229.jpg
23_gja_7432.jpg
54_agata_kornahauser_duda_ukraina_polonia_gjb_8566.jpg
87_agata_kornahauser_duda_ukraina_polonia_gjb_9355.jpg
44_agata_kornahauser_duda_ukraina_polonia_gjb_9682.jpg
51_agata_kornahauser_duda_ukraina_polonia_gjb_9928.jpg
03_jsz_2612.jpg
04_gja_1012.jpg
08_sma_0200.jpg
01_jsz_7706.jpg
04_jsz_7763.jpg
06_jsz_7839.jpg
11_jsz_8078.jpg
20_jsz_8320.jpg
10_gjb_4493.jpg
17_gja_3765.jpg
22_gjb_4790.jpg
dldifcfxcaam5m6.jpg
06_gja_3030.jpg
03_js__3803.jpg
07_jsz_5064.jpg
08_jsz_5107.jpg
15_gja_1196.jpg
14_ks3_5299.jpg
07_ks3_5154.jpg
06_ks1_2187.jpg
13_ks3_5267.jpg
35_jsz_2858.jpg
29_js__2527.jpg
06_gja_9619.jpg
20_gjb_6208.jpg
25_js__2438.jpg
16_gjb_5944.jpg
39_jsz_3004.jpg
28_gja_0333.jpg
40_jsz_3073.jpg
03_jsz_3220.jpg
30_gja_0387.jpg
15_jsz_3525.jpg
45_gja_1346.jpg
06_jsz_3682.jpg
08_jsz_3713.jpg
13_jsz_3779.jpg
15_jsz_3878.jpg
05_gjb_1866.jpg
06_gjb_1907.jpg
03_gja_1011.jpg
15_jsz_9145.jpg
01_gj_18990.jpg
09_gj_19094.jpg
10_gj_19236.jpg
gj_15326.jpg
gj_15359.jpg
10_anhr0466.jpg
13_anhr0492.jpg
hre_9557.jpg
hre_9725.jpg
20161114_kprp_ah_1017.jpg
20161114_kprp_ah_1075.jpg
20161114_kprp_ah_1133.jpg
20160918_kprp_ah_1252-2.jpg
20160918_kprp_ah_1288-2.jpg
20160918_kprp_ah_867-2.jpg
20160918_kprp_ah_1590-2.jpg
20160918_kprp_ah_1623-2.jpg
20160918_kprp_ah_1644-2.jpg

Przy wsparciu Pary Prezydenckiej, dzięki inicjatywie Polonii z Zachodu, od 2016 r. prowadzona jest akcja wsparcia Polaków zamieszkujących dawne Kresy Wschodnie. W kolejnych latach do pomocy włączyły się spółki skarbu państwa, prywatne firmy i indywidualni darczyńcy. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP odwiedzili w imieniu Pary Prezydenckiej około 60 miejscowości na Ukrainie, Litwie, Białorusi, w Mołdawii, Rumunii, Kazachstanie i Rosji. Przejechali 30 tys. kilometrów, by przekazać łącznie ponad 64 tony żywności, artykułów sanitarnych, chemii gospodarczej, materiałów edukacyjnych, pomocy dydaktycznych czy sprzętu sportowego. Wiosną 2021 r. dzięki darczyńcom i przy współpracy z MSZ, transport z artykułami codziennego użytku trafił do naszych rodaków w Mołdawii.

By zintensyfikować kontakty z rodakami rozsianymi po całym świecie, wśród pierwszych decyzji Andrzeja Dudy po objęciu urzędu Prezydenta RP, było powołanie Biura ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. 

Główne zadania biura: 

1) utrzymywanie kontaktów z Polakami poza granicami kraju,
2) współpraca z podmiotami polonijnym i emigracyjnymi, w tym w celu zachowania dóbr kultury i popularyzacji wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym w kraju i za granicą,
3) przygotowywanie założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP.

e–mail: [email protected]

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
ul. Wiejska 10
00–902 Warszawa
Telefon: +48 22 695 15 61 (w godz. 8:15 – 16:15)

Czym zajmuje się Biuro ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą?

  • bierze udział w organizacji wizyt zagranicznych oraz ważnych rocznic i wydarzeń związanych z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, w których uczestniczy Prezydent RP,
  • podejmuje działania na rzecz integracji i równouprawnienia środowisk polonijnych i polskich za granicą w zakresie współpracy z instytucjami krajowymi działającymi na rzecz Polonii i Polaków za granicą,
  • współpracuje z instytucjami, które zrzeszają organizacje Polonii i Polaków w poszczególnych krajach oraz z Radą Polonii Świata,
  • we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzi sprawy interwencyjne.

Dzięki sygnałom zgłaszanym do Biura gromadzona jest wiedza na temat problemów Polonii i Polaków za granicą. Służy ona pracownikom Kancelarii Prezydenta RP do opracowywania systemowych rozwiązań, w tym propozycji legislacyjnych. Projekty ustaw – jako inicjatywy ustawodawcze Prezydenta RP – przekazywane są do Sejmu RP.

Czy Biuro może finansowo wspomagać Rodaków oraz inicjatywy kulturalne za granicą?

Biuro współpracuje przy realizacji projektów realizowanych przez Senat RP, MSZ oraz organizacje pozarządowe. Kancelaria Prezydenta RP nie posiada środków przewidzianych na wydatki inne niż te, związane z funkcjonowaniem Kancelarii.