Menu rozwijane

12 grudnia 2018
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości (1)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości (2)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości (3)
Pałac Prezydencki | Posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości (4)
Prezydent zapoznał się dokumentacją dotyczącą Pałacu Saskiego (5)
Prezydent zapoznał się dokumentacją dotyczącą Pałacu Saskiego (6)
Prezydent zapoznał się dokumentacją dotyczącą Pałacu Saskiego (7)
Akt przekazania dokumentacji Pałacu Saskiego (8)
Akt przekazania dokumentacji Pałacu Saskiego (9)
o1321258679.jpg
o1793472978.jpg
o1777980794.jpg
o1215296759.jpg
o1453812337.jpg
o309791432.jpg
o192175289.jpg
o293121396.jpg
o1830472945.jpg

11 listopada Prezydent podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie. Dziś Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP podsumował dotychczasowe prace nad odbudową budynku. Andrzej Duda zapoznał się także z dokumentacją dotyczącą Pałacu, która pochodzi z zasobu Wojskowego Biura Historycznego.

Może Cię zainteresować Kancelaria Prezydenta RP otrzymała dokumentację Pałacu Saskiego Prezydent podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego Symboliczny początek odbudowy Pałacu Saskiego planowany 11 listopada Projekt senackiej ustawy ws. odbudowy Pałacu zostanie złożony wkrótce. Według planów w odbudowanym budynku będzie część senacka oraz część publiczna.

Pod koniec listopada minister Wojciech Kolarski, w imieniu Prezydenta, odebrał z rąk Szefa MON Mariusza Błaszczaka kopię dokumentacji dotyczącej Pałacu Saskiego. To m.in. plany modernizacji Pałacu z lat 1923-1933 i przedwojenne fotografie.

 Posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości - zdjęcie w treści artykułu

– Zważywszy, że Pałac Saski wraz z Grobem Nieznanego Żołnierza jest trwale obecny w zbiorowej świadomości Polaków i przedstawia integralny element naszej narodowej spuścizny, uważam spełnienie postulatu przywrócenia tej zburzonej podczas II wojny światowej budowli za szczególny akt pamięci, który pozostanie dla potomnych trwałym śladem obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, przejawem troski Polaków o materialne dziedzictwo suwerennej Ojczyzny, a także widomym znakiem więzi łączących dzisiejszą Rzeczpospolitą z odrodzonym w 1918 roku Państwem Polskim – podkreślił Prezydent w deklaracji o restytucji Pałacu Saskiego.

Wśród dokumentacji Pałacu Saskiego, której oryginały znajdują się w WBH, a kopie zostały przekazane Kancelarii Prezydenta,  jest m.in. plan Placu Saskiego z lat 20. XX w., rzut poziomy Placu i jego plan sytuacyjny z zaznaczonym Pałacem. To również fotografie z defilady na 11 listopada odbywającej się na Placu Saskim, kolumnady Pałacu, plan jego przyziemia oraz fotografie Pałacu Saskiego z lat 20. XX w.


Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ma za zadanie realizowanie działań związanych z upamiętnieniem i uczczeniem wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. W skład Komitetu wchodzą najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla państwa polskiego.