Menu rozwijane

Warszawa, 1 marca 2022 roku

Organizatorzy i Uczestnicy
obchodów
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy w tych dniach oddają cześć bohaterom podziemia antykomunistycznego. Upamiętniające ich doroczne święto państwowe obchodzimy 1 marca już po raz dwunasty. W ostatnich latach – dzięki olbrzymiej pracy organizacji kombatanckich i społecznych, badaczy, dziennikarzy, artystów i wielu innych środowisk – pamięć i prawda zostały przywrócone. Wszystkim osobom i instytucjom, które się do tego przyczyniły, składam wyrazy wdzięczności i wielkiego uznania.

Historia i etos Wyklętych–Niezłomnych są obecnie ważnymi elementami dziedzictwa naszej wspólnoty. Polacy licznie uczestniczą w uroczystościach i innych wydarzeniach w hołdzie ostatniemu powstaniu narodowemu. Pamięć o powojennym oporze przeciw komunistycznemu zniewoleniu pielęgnują lokalne społeczności. Czcimy heroiczną odwagę, męstwo w walce i wierność Niepodległej, za którą tak wielu Niezłomnych zapłaciło własnym życiem,
długoletnim uwięzieniem, prześladowaniami. Przesłanie, które odczytujemy z ich losów, umacnia nasze poczucie tożsamości i buduje postawy patriotyczne.

Tradycja antykomunistycznego podziemia była przez ponad pół wieku przechowywana w domach rodzinnych. W sferze publicznej albo nie istniała, albo stawała się celem ataków, fałszerstw, manipulacji, pomówień. Chciano ją przemilczeć, skazując na zapomnienie, lub zniesławić w oczach rodaków. Z żalem wspominamy, że wpływ tej propagandy trwał jeszcze długo po upadku komunistycznego reżimu i także w wolnej Polsce nie od razu z bohaterów zdjęto ciężar klątw i oszczerstw.

Prawda jednak ostatecznie zwyciężyła. Rzeczpospolita czci żołnierzy i działaczy drugiej konspiracji jako swoich najlepszych, najwierniejszych synów. Dzięki wysiłkom uczonych udało się odnaleźć, zidentyfikować i godnie pogrzebać szczątki wielu poległych, zamęczonych i straconych. Naukowcy stale pogłębiają naszą wiedzę o ich dziejach, a popularyzatorzy przybliżają ją szerokiej publiczności. O „leśnych” kiedyś należało milczeć, a teraz mówi się o nich głośno i uczy w polskich szkołach.

Wszystko to jest miarą olbrzymiej przemiany świadomości, jaka dokonała się na naszych oczach. My, wolni Polacy, z autentycznej potrzeby serca czcimy dziś żołnierzy drugiej konspiracji jako narodowych bohaterów. Jesteśmy wdzięczni za wzorzec miłości Ojczyzny, który nam zostawili. Dlatego wielu Wyklętych–Niezłomnych stało się też ikonami kultury popularnej, a szczególnym szacunkiem obdarza ich młode pokolenie, które dorastało już po upadku komunizmu. Ten hołd płynie ze szczerego podziwu i szacunku. Wierzę głęboko, że pamięć o Niezłomnych będzie trwać wiecznie.

Cześć i chwała bohaterom!

Z wyrazami szacunku i sympatii.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda