Menu rozwijane

21_sma_4168.jpg [371.73 KB]

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Honorowym Protektoratem następujące organizacje harcerskie w Polsce i poza granicami kraju:

 • Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
 • Stowarzyszenie Harcerskie,
 • Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju,
 • Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie,
 • Harcerstwo Polskie na Ukrainie,
 • Republikańskie Społeczne Zjednoczenie „Harcerstwo” na Białorusi,
 • Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej,
 • Royal Rangers Polska,
 • Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”,
 • Skauci Europy Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego,
 • Stowarzyszenie „Skauci Króla”.
Harcerska watra przed Pałacem Prezydenckim w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2021 (1)
Harcerska watra przed Pałacem Prezydenckim w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2021 (2)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z przedstawicielami organizacji, w tym harcerskich, biorących udział w walce z COVID–19, styczeń 2021 (3)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2020 (4)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2020 (5)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2020 (6)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2020 (7)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z Harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2020 (8)
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019 (9)
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019 (10)
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019 (11)
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019 (12)
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019 (13)
Gietrzwałd | Prezydent RP na zlocie z okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, sierpień 2019 (14)
Podlaskie | Andrzej Duda odwiedził harcerzy przebywających na obozie w Opartowie k. Rajgrodu, lipiec 2019 (15)
Podlaskie | Andrzej Duda odwiedził harcerzy przebywających na obozie w Opartowie k. Rajgrodu, lipiec 2019 (16)
Podlaskie | Andrzej Duda odwiedził harcerzy przebywających na obozie w Opartowie k. Rajgrodu, lipiec 2019 (17)
Podlaskie | Andrzej Duda odwiedził harcerzy przebywających na obozie w Opartowie k. Rajgrodu, lipiec 2019 (18)
Podlaskie | Andrzej Duda odwiedził harcerzy przebywających na obozie w Opartowie k. Rajgrodu, lipiec 2019 (19)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019 (20)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019 (21)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019 (22)
Pałac Prezydencki | Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019 (23)
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018 (24)
Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019 (25)
Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019 (26)
Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019 (27)
Spotkanie z harcerzami w Dzień Myśli Braterskiej, luty 2019 (28)
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018 (29)
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018 (30)
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018 (31)
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018 (32)
Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy dla Pary Prezydenckiej, grudzień 2018 (33)
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018 (34)
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018 (35)
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018 (36)
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018 (37)
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018 (38)
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018 (39)
Andrzej Duda na zlocie ZHP na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku, sierpień 2018 (40)
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017 (41)
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017 (42)
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017 (43)
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017 (44)
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017 (45)
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017 (46)
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017 (47)
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017 (48)
Andrzej Duda u harcerzy nad jeziorem Sumino na obozie 7. Drużyny Warszawskiej oraz 1. Drużyny Płońskiej Skautów Europy, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”, Federacji Skautingu Europejskiego, lipiec 2017 (49)
Prezydent RP z wizytą na obozie harcerskim Chomiąży Szlacheckiej, zorganizowanym przez toruński szczep ZHR „Nadzieja”, sierpień 2016 (50)
Prezydent RP z wizytą na obozie harcerskim Chomiąży Szlacheckiej, zorganizowanym przez toruński szczep ZHR „Nadzieja”, sierpień 2016 (51)
Prezydent RP z wizytą na obozie harcerskim Chomiąży Szlacheckiej, zorganizowanym przez toruński szczep ZHR „Nadzieja”, sierpień 2016 (52)
Prezydent RP z wizytą na obozie harcerskim Chomiąży Szlacheckiej, zorganizowanym przez toruński szczep ZHR „Nadzieja”, sierpień 2016 (53)
03_andrzej_duda_dzien_mysli_braterskiej_20210222_gja_6577_.jpg
04_andrzej_duda_dzien_mysli_braterskiej_20210222_gja_6609_.jpg
05_gja_1096.jpg
19__andrzej_duda_spotkanie_z_harcerzami_dzien_mysli_braterskiej_200222_sma_9258.jpg
23__andrzej_duda_spotkanie_z_harcerzami_dzien_mysli_braterskiej_200222_sma_9286.jpg
30__andrzej_duda_spotkanie_z_harcerzami_dzien_mysli_braterskiej_200222_smb_7337.jpg
33__andrzej_duda_spotkanie_z_harcerzami_dzien_mysli_braterskiej_200222_sma_9453.jpg
36__andrzej_duda_spotkanie_z_harcerzami_dzien_mysli_braterskiej_200222_sma_9519.jpg
07_smb_0938.jpg
09_sma_3928.jpg
13_smb_1097.jpg
14_smb_1113.jpg
17_sma_4107.jpg
21_sma_4168.jpg
01_jsz_2019.jpg
09_js__0385.jpg
06_js__0355.jpg
13_js__0556.jpg
15_jsz_2106.jpg
03_ks2_3116.jpg
07_ks2_3252.jpg
15_ks3_3532.jpg
16_ks3_3640.jpg
08gjb_2069.jpg
22_ks3_3751.jpg
23_ks3_3760.jpg
28_ks2_3911.jpg
29_ks2_3928.jpg
04gjb_1997.jpg
05gja_8435.jpg
16gjb_2607.jpg
18gjb_2501.jpg
24gjb_2716.jpg
06_js__0192.jpg
08_js__0233.jpg
04_js__0124.jpg
13_js__0406.jpg
23_js__0665.jpg
24_js__0693.jpg
29_js__0898.jpg
01_anhr5907.jpg
03_anhr5931.jpg
04_anhr6092.jpg
05_anhr6156.jpg
06_anhr6169.jpg
07_anhr6271.jpg
09_anhr6394.jpg
11_anhr6438.jpg
15_hran6267.jpg
ah__0068.jpg
ah__0126.jpg
ah__0141.jpg
ah__0173.jpg

Zobacz również: – Zasady obejmowania Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizacji harcerskich i skautowych >>

ah__0141.jpg [245.72 KB]
Andrzej Duda na obozie harcerskim „Chomiąża Szlachecka 2016”, fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Honorowy Protektorat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad ruchem harcerskim

Historia Honorowego Protektoratu, sprawowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad ruchem harcerskim, sięga pierwszych lat istnienia odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego.

Harcerstwo jest mocno wpisane w polską niepodległość. Polscy harcerze przyczynili się do odzyskania wolności, walcząc zbrojnie przeciwko zaborcom, prowadząc szeroko zakrojoną pracę organiczną z młodzieżą, wzmacniając patriotyczną świadomość i narodową tożsamość. Po odzyskaniu niepodległości harcerze kontynuowali swoją działalność w duchu kształtowania postaw moralnych, etycznych, prospołecznych i propaństwowych. Idee te były realizowane przez najwybitniejszych działaczy polskiego harcerstwa na czele z jego twórcą – harcmistrzem Andrzejem Małkowskim.

W grudniu 1920 roku po raz pierwszy w historii Marszałek Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa objął Honorowy Protektorat nad harcerstwem, oddając w ten sposób hołd harcerzom walczącym o suwerenność Polski. Zwyczaj obejmowania polskiego harcerstwa Honorowym Protektoratem podtrzymany był przez prezydentów II Rzeczypospolitej i później przez polskie władze emigracyjne w Londynie, a następnie kontynuowany przez demokratycznie wybranych prezydentów III Rzeczypospolitej. 

Honorowy Protektorat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wyróżnienie i wyraz uznania dla szczególnej roli ruchu harcerskiego w tworzeniu polskiej państwowości i kultywowaniu tożsamości narodowej, a także oddanej i konsekwentnej pracy polegającej na realizacji harcerskiego systemu wychowawczego i pielęgnowaniu harcerskiego etosu służby Ojczyźnie i bliźniemu.

Harcerski ideał wychowawczy to określony przez organizację harcerską zbiór szczegółowych celów wychowania i samorozwoju, ukierunkowanych na kształtowanie cech charakteru oraz postaw wyróżniających świadomego i aktywnego obywatela państwa polskiego, przejawiających się w braterstwie, służbie i pracy nad sobą. Stanowi kompletny zespół celów, zasad i środków oddziaływania, stwarzający warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i duchowego dzieci i młodzieży.

Zgodnie z tradycją i zwyczajem Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, dnia 21 lutego 2016 roku Honorowy Protektorat nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju objął prezydent Andrzej Duda. [Zobacz relację]

Protektorat nad Organizacjami Harcerskimi - zdjęcie w treści wpisu nr 1