Menu rozwijane

Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP została powołana 10 maja 2019 roku.

Rada ds. Przedsiębiorczości - zdjęcie w treści wpisu

Jej głównym założeniem jest stworzenie forum wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym – ekspertami z dziedziny gospodarki i zarządzania, a praktykami biznesu – prezesami polskich przedsiębiorstw odnoszących sukcesy, w tym firm wyróżnionych Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP.

Dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady mają za zadanie zainicjowanie zmian w polskim systemie prawnym, które ułatwią funkcjonowanie polskiemu biznesowi i stworzą lepsze warunki do jego rozwoju.

Do zadań Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP należy m.in.:

 • przegląd rozwiązań prawnych oraz podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 • opracowywanie strategii wspierania przedsiębiorczości,
 • wspieranie zagranicznej ekspansji polskich firm,
 • współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi,
 • edukacja w zakresie przedsiębiorczości i promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży,
 • organizowanie konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

W jej ramach utworzono sześć zespołów eksperckich:

 • Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Prawnych,
 • Zespół ds. Badań i Rozwoju,
 • Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej,
 • Zespół ds. Edukacji Przedsiębiorczej,
 • Zespół ds. Promocji.

Rada ds. Przedsiębiorczości - zdjęcie w treści wpisu nr 1

Podczas Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa w 2018 roku Prezydent Andrzej Duda zapowiedział ustanowienie Rady ds. Przedsiębiorczości, które było zwieńczeniem wielomiesięcznych konsultacji ze środowiskiem naukowym i polskim biznesem.