Menu rozwijane

Rada ds. Przedsiębiorczości jest gremium konsultacyjno–doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.  Powołana została przez Andrzeja Dudę 10 maja 2019 r. 

Rada ds. Przedsiębiorczości - zdjęcie w treści wpisu

Głównym założeniem Rady jest stworzenie forum wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym – ekspertami z dziedziny gospodarki i zarządzania, a praktykami biznesu – prezesami polskich przedsiębiorstw, które odniosły sukces, w tym firm, które zostały wyróżnione Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP.

Dyskusje prowadzone na posiedzeniach Rady mają za zadanie zainicjowanie zmian w polskim systemie prawnym, które ułatwią funkcjonowanie polskiemu biznesowi i stworzą lepsze warunki do jego rozwoju.

Do zadań Rady należą m.in.:

 • przegląd rozwiązań prawnych oraz podejmowanie inicjatyw legislacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywanie strategii wspierania przedsiębiorczości,
 • wspieranie zagranicznej ekspansji polskich firm,
 • edukacja w zakresie przedsiębiorczości i promocja zachowań przedsiębiorczych wśród młodzieży,
 • organizowanie konkursu dotyczącego inicjatyw przedsiębiorczych,
 • współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi,
 • przygotowywanie opinii i ekspertyz dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach Rady powołanych zostało sześć zespołów eksperckich:

 • Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Prawnych,
 • Zespół ds. Edukacji Przedsiębiorczej,
 • Zespół ds. Badań i Rozwoju,
 • Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej,
 • Zespół ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Zespół ds. Promocji.

Rada ds. Przedsiębiorczości - zdjęcie w treści wpisu nr 1

Andrzej Duda zapowiedział ustanowienie Rady ds. Przedsiębiorczości podczas Kongresu 590 w Jasionce w 2018 r., który był punktem kulminacyjnym wielomiesięcznych konsultacji ze środowiskiem naukowym i polskimi przedsiębiorcami, w tym z przedstawicielami firm nominowanych do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP