Menu rozwijane

Głównym tematem piątkowego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP była współpraca gospodarcza Polski i Ukrainy. W spotkaniu uczestniczył minister Adam Kwiatkowski.
Kontynuacja dyskusji w sprawie nowego przedmiotu szkolnego – biznes i zarządzanie była tematem piątkowego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Spotkanie odbyło się w trybie wideokonferencji.
Zasadniczą kwestią, która została przedyskutowana podczas piątkowego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP były zapowiadane przez Ministerstwo Finansów zmiany w systemie podatkowym. Spotkanie odbyło się w trybie wideokonferencji.
Podczas kolejnego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP zapoczątkowano konsultacje ws. nowego przedmiotu szkolnego – biznes i zarządzanie.
Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP kontynuowała ubiegłotygodniową dyskusję na temat Polskiego Ładu. Głównym gościem posiedzenia w trybie wideokonferencji był wiceminister finansów Jan Sarnowski.
Podczas posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP omówiono aktualną sytuację polskich przedsiębiorstw, w tym związaną z wprowadzeniem Polskiego Ładu.
Kolejne wideoposiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP było poświęcone analizie sytuacji gospodarczej w Polsce.
Aktualna sytuacja na rynku pracy oraz jego przewidywane zmiany były głównym tematem kolejnego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości, które odbyło się w formie wideokonferencji.
Podczas wideoposiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP podjęto temat zmian podatkowych w Polskim Ładzie oraz głównych domen działań, które przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Jan Sarnowski.
Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP obradowała podczas kolejnej wideokonferencji. Gościem spotkania był Marek Niedużak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu bieżącej aktywności Rady oraz planom na przyszłość.
Kolejne posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP poświęcone było analizie wniosków z dyskusji dotyczącej promocji współpracy gospodarczej Polska-Niemcy.
Opracowanie projektu programu promocji współpracy gospodarczej Polska-Niemcy było tematem przewodnim kolejnej wideokonferencji Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
Podczas dzisiejszej wideokonferencji członkowie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP rozmawiali o wzmocnieniu działań promujących kształcenie zawodowe wśród młodzieży.
Propozycje działań dotyczących wsparcia oraz promocji polskich firm na arenie międzynarodowej były głównym tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.