Menu rozwijane

23 czerwca 2022

W Ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczysta Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy listy gratulacyjne dla laureatów oraz ich opiekunów merytorycznych wręczył Piotr Ćwik, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Minister Ćwik podkreślił w swoim wystąpieniu, że temat przedsiębiorczości jest niezwykle ważny i należy do priorytetów Prezydenta RP. Pogratulował zgromadzonym osiągnięcia znakomitych rezultatów. Zwrócił również uwagę na istotną rolę rodzica i pedagoga w procesie zdobywania wiedzy i osiągania sukcesów.

Olimpiada Przedsiębiorczości to jedna z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Jest wspólną inicjatywą pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Jej celem jest wzbudzenie oraz wzmocnienie zachowań przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski poprzez realizację trzystopniowych zawodów.

Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na uczelnie współorganizujące Olimpiadę.

Zwyciężczynią XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości została Karolina Stasica z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Bielsku–Białej.

Tematem kolejnej edycji olimpiady będzie hasło: Biznes i zarządzanie.

Galę poprzedziło uroczyste wręczenie dyplomów laureatom II edycji konkursu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Gala XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości
01_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK016148.jpg
02_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK016250.jpg
03_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK016314.jpg
04_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK024829.jpg
05_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK024879.jpg
06_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK016583.jpg
07_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK024939.jpg
08_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK016615.jpg
09_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK016792.jpg
10_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK016932.jpg
11_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK025016.jpg
12_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK025143.jpg
13_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK025150.jpg
14_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK017076.jpg
15_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK025163.jpg
16_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK025199.jpg
17_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK017172.jpg
18_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK017177.jpg
19_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK017189.jpg
20_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK017217.jpg
21_Min_Cwik_Gala_Olimpiady_Przedsiebiorczosci_20220623_PK017257.jpg