Menu rozwijane

29 stycznia 2021
Minister Adam Kwiatkowski

Omówienie propozycji rozwiązań wpisujących się w ramy programu „Nowej Polityki Przemysłowej” było tematem piątkowej wideokonferencji Rady.

W spotkaniu uczestniczył Robert Tomanek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, który przedstawił uczestnikom spotkania główne założenia przedmiotowego programu, mającego na celu wsparcie polskich producentów poprzez wsparcie polskiego przemysłu, polskiej technologii i polskiej produkcji.

Podczas posiedzenia prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, podsumował wyniki projektu badawczego „Diagnoza czynników przetrwania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu”, który był objęty patronatem Rady.

W spotkaniu uczestniczył także Sekretarz Stanu w KPRP Minister Adam Kwiatkowski oraz Doradca Prezydenta RP Zdzisław Sokal.