Menu rozwijane

07 maja 2021

Podczas dzisiejszej wideokonferencji członkowie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP rozmawiali o wzmocnieniu działań promujących kształcenie zawodowe wśród młodzieży.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, którzy przedstawili propozycje mające na celu popularyzowanie edukacji dualnej pozwalającej na zdobycie przez młodych ludzi kompetencji i umiejętności związanych z określoną profesją. Podczas rozmów zwrócono również szczególną uwagę na zmiany w systemie edukacji związane z naturalnym rozwojem przedsiębiorczości oraz kreatywności młodzieży.

Na wideokonferencję została również zaproszona dr n. o zdr. Monika Tomaszewska, która przedstawiła główne złożenia programu szczepień w zakładach pracy.

W posiedzeniu wziął udział Sekretarz Stanu w KPRP Minister Adam Kwiatkowski.