Menu rozwijane

09 kwietnia 2021

Kolejne posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP z udziałem Ministra Adama Kwiatkowskiego poświęcone było omówieniu przyszłości polskiej gospodarki po pandemii.

Podczas spotkania członkowie Rady dyskutowali o wyzwaniach stojących przed polską gospodarką w kontekście założeń zawartych w Krajowym Planie Odbudowy. W szczególności uwzględniając możliwości rozwoju innowacyjnej polskiej gospodarki zdolnej do konkurowania o wiodące pozycje w łańcuchach wartości nowopowstających gałęzi światowej gospodarki oraz mierzącej w wysoce wyspecjalizowane produkty powstające w oparciu o prace badawczo-rozwojowe prowadzone z udziałem polskich naukowców i przedsiębiorców.

W spotkania uczestniczył również dr hab. n. med. Ernest Kuchar, który omówił aktualną sytuację epidemiczną w kraju.