Menu rozwijane

31 marca 2021

Omówienie głównych założeń Krajowego Planu Odbudowy było tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, które odbyło się w formie wideokonferencji.

Wynikiem prowadzonej dyskusji było wypracowanie propozycji rozwiązań dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, którego głównym celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłości.

Wypracowane przez Radę propozycje wpisują się w określone, strategiczne kierunki działania, których podjęcie wzmocni realizację celów Planu oraz transformację polskiej gospodarki.

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel strony rządowej – Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a także Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Zdzisław Sokal, Doradca Prezydenta RP.