Menu rozwijane

Omówienie bieżącej sytuacji polskich przedsiębiorców było głównym tematem wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP podsumowała na dzisiejszym posiedzeniu swoją tegoroczną działalność. Z członkami Rady rozmawiał Prezydent Andrzej Duda. Spotkanie – ze względu na epidemię koronawirusa – odbyło się w formie wideokonferencji.
O nowoczesnych rozwiązaniach podatkowych mających na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju rozmawiali uczestnicy wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości.
Wsparcie przedsiębiorców w trudnym czasie pandemii było tematem wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, w której uczestniczył Minister Adam Kwiatkowski oraz Doradca Zdzisław Sokal.
O sytuacji gospodarczej oraz przygotowywanym przez rząd pakiecie pomocowym dla branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku wprowadzonych obostrzeń, dyskutowano podczas wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
W piątek, 23 października odbyła się kolejna wideokonferencja Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, w której uczestniczył Minister Adam Kwiatkowski.
O tym, jak wygląda sytuacja w branży rolniczej w okresie pandemii COVID-19, dyskutowali wspólnie z Ministrem Adamem Kwiatkowskim i Ministrem Ryszardem Kamińskim uczestnicy wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
Konkurs o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce został rozstrzygnięty.
Z udziałem Ministra Adama Kwiatkowskiego odbyła się wideokonferencja Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, podczas której omówiono kolejne propozycje rozwiązań mające na celu łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego z powodu SARS CoV-2.
Sytuacja w branży turystycznej była tematem posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości.
O tym, jak wygląda sytuacja w transporcie i logistyce w okresie pandemii COVID-19, dyskutowali wspólnie z Ministrem Adamem Kwiatkowskim uczestnicy dzisiejszej wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
Prezydent Andrzej Duda i Wicepremier Jadwiga Emilewicz uczestniczyli w spotkaniu Rady ds. Przedsiębiorczości. Rozmawiano o potrzebach i dalszych kierunkach wsparcia przedsiębiorców w ramach rozwiązań przygotowywanych przez rząd, przy wsparciu Prezydenta.
Z udziałem Ministra Adama Kwiatkowskiego odbyła się wideokonferencja Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP w trakcie, której omówiono kolejne propozycje rozwiązań ratowania gospodarki w stanie kryzysu wywołanego wirusem SARS-CoV-2.
Kolejne posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP poświęcone było przyszłości polskiej gospodarki po pandemii oraz kierunkom odtwarzania życia gospodarczego.
Wideokonferencja Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP poświęcona była kierunkom odmrażania gospodarki oraz nowej rzeczywistości gospodarczej po ustaniu pandemii.