Menu rozwijane

Wideokonferencja Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP poświęcona była kierunkom odmrażania gospodarki oraz nowej rzeczywistości gospodarczej po ustaniu pandemii.
O promocji polskiej gospodarki i budowaniu świadomości konsumenckiej dyskutowali z ministrem Adamem Kwiatkowskim oraz prezydenckim doradcą Zdzisławem Sokalem uczestnicy dzisiejszej wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
Sposoby implementacji programów wsparcia przedsiębiorców i odmrażania gospodarki dotkniętej skutkami pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 to temat wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym, które jest elementem projektu badawczego, mającego zdiagnozować czynniki przetrwania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu. Projekt został objęty patronatem Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
Z udziałem Ministra Adama Kwiatkowskiego oraz zaproszonych gości odbyła się kolejna wideokonferencja Rady ds. Przedsiębiorczości poświęcona omówieniu kolejnych propozycji narzędzi wsparcia przedsiębiorców i chroniących gospodarkę przed kryzysem.
W dniu dzisiejszym odbyła się wideokonferencja Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, w której uczestniczył Minister Adam Kwiatkowski.
Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Spotkanie było poświęcone ocenie bieżącej sytuacji gospodarczej w państwie oraz omówieniu narzędzi wsparcia dla przedsiębiorców.
W trakcie spotkania poruszono tematy związane z obecnymi wyzwaniami dotyczącymi nauczania przedsiębiorczości w szkołach, które zapewni uczniom możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności oraz ukształtuje przedsiębiorcze postawy.
Wyzwania związane z sukcesją w firmach rodzinnych były tematem posiedzenia Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Odpowiedzią na wyzwania związane z sukcesją w firmach rodzinnych jest powołanie fundacji rodzinnej.
Prezydent Andrzej Duda wziął udział w kolejnym spotkaniu z cyklu „Śniadania w Belwederze. Jak ożywić przedsiębiorczość w Polsce” organizowanym przez Radę ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
Wsparcie polskich przedsiębiorców w eksporcie było tematem konferencji zorganizowanej w Belwederze przez Radę ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Promocji Krajowej Izby Gospodarczej.
W Pałacu Prezydenckim odbyła się wspólna debata Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP z uczestnikami programu GPW Growth. Debata poświęcona było zagadnieniom z zakresu współczesnych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami.
O potrzebie wypełnienia luki w systemie ochrony inwestorów mniejszościowych w spółkach z o.o. dyskutowano podczas ostatniego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim.
Kwestie dotyczące nowych uregulowań prawnych warunków zatrudnienia pracowników były tematem październikowego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.
Obecne problemy przedsiębiorców to jeden z głównych tematów trzeciego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, którą Andrzej Duda powołał w maju br.