Menu rozwijane

05 lutego 2021
Minister Adam Kwiatkowski uczestniczy w wideokonferencji z Radą ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
o715133266.jpg

O sytuacji gospodarczej oraz przygotowanym przez rząd pakiecie pomocowym dla branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku wprowadzonych obostrzeń, dyskutowano podczas wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele rządu: Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu w MRPiT oraz Robert Tomanek Podsekretarz Stanu w MRPiT.

Zdaniem uczestników spotkania istotne jest określenie kierunku rozwoju gospodarczego w perspektywie kolejnych miesięcy i lat. Konieczne jest więc podjęcie działań mających na celu pobudzenie polskiej gospodarki. W tym celu Członkowie Rady przedstawili swoje propozycje rozwiązań wpisujące się w ramy programu „Nowej Polityki Przemysłowej”, nad którym prace rozpoczęło MRPiT.

Ponadto w trakcie spotkania omówione zostały postulaty oraz apele zgłoszone przez przedsiębiorców do Kancelarii Prezydenta RP.

W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w KPRP Minister Adam Kwiatkowski oraz Doradca Prezydenta RP Zdzisław Sokal.