Menu rozwijane

07 lipca 2021

Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu bieżącej aktywności Rady oraz planom na przyszłość.

Podczas posiedzenia Prezydent RP wraz z członkami Rady omówił główne tematy poruszane podczas prac Rady w bieżącym roku.

W trakcie dyskusji poruszono temat aktualnego stanu gospodarki. Podjęto rozważania dotyczące niezbędnych działań jakie należy wdrożyć, aby ożywić przedsiębiorczość. Omówiono rozwiązania w postaci Krajowego Planu Odbudowy oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, które stanowią szansę dla polskiego biznesu w obliczu nadchodzących wyzwań.

Prezydent RP wyraził nadzieję na przywrócenie inicjatyw, które zapoczątkował w okresie przed pandemią w formacie stacjonarnym, wspominając m.in. o „Śniadaniach w Belwederze” oraz „Startupach w Pałacu”.

W skład Rady ds. Przedsiębiorczości wchodzą przedstawiciele biznesu i środowiska naukowego. Jej głównym założeniem jest stworzenie forum wymiany doświadczeń między środowiskiem naukowym – ekspertami z dziedziny gospodarki i zarządzania oraz praktykami biznesu.

Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP z udziałem Andrzeja Dudy
Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP z udziałem Andrzeja Dudy
Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP z udziałem Andrzeja Dudy
o1507623753.jpg
o543754041.jpg
o1739993311.jpg