Menu rozwijane

15 stycznia 2021

Omówienie bieżącej sytuacji polskich przedsiębiorców było głównym tematem wideokonferencji Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Członkowie Rady oraz zaproszeni goście dyskutowali o pomocy dedykowanej przedsiębiorstwom, która ma na celu złagodzenie negatywnych skutków ekonomicznych wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W gronie nowych członków Rady zostali oficjalnie powitani Marcin Ochnik, Prezes Zarządu Ochnik S.A. oraz dr hab. Przemysław Zbierowski, Kierownik w Kolegium Zarządzania, Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczył również Sekretarz Stanu w KPRP Minister Adam Kwiatkowski.