Menu rozwijane

25 października 2019
Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
Spotkanie członków Rady ds. Przedsiębiorczości z grupą studentów z Polski, Austrii i Słowacji, uczestniczących w programie Central Europe Connect
Spotkanie członków Rady ds. Przedsiębiorczości z grupą studentów z Polski, Austrii i Słowacji, uczestniczących w programie Central Europe Connect
Spotkanie członków Rady ds. Przedsiębiorczości z grupą studentów z Polski, Austrii i Słowacji, uczestniczących w programie Central Europe Connect
Spotkanie członków Rady ds. Przedsiębiorczości z grupą studentów z Polski, Austrii i Słowacji, uczestniczących w programie Central Europe Connect
Spotkanie członków Rady ds. Przedsiębiorczości z grupą studentów z Polski, Austrii i Słowacji, uczestniczących w programie Central Europe Connect
Spotkanie członków Rady ds. Przedsiębiorczości z grupą studentów z Polski, Austrii i Słowacji, uczestniczących w programie Central Europe Connect
Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP
o821062822.jpg
o1157862950.jpg
o1854943750.jpg
o775510346.jpg
o1733284529.jpg
o367158843.jpg
o1758091430.jpg
o1952844681.jpg
o1307124802.jpg
o706691116.jpg
o2010982157.jpg
o1388351297.jpg
o782637522.jpg

Kwestie dotyczące nowych uregulowań prawnych warunków zatrudnienia pracowników były tematem posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. Spotkanie odbyło się 25 października br. w Pałacu Prezydenckim z udziałem sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adama Kwiatkowskiego.

Podczas posiedzenia członkowie Rady ds. Przedsiębiorczości spotkali się z grupą studentów z Polski, Austrii i Słowacji uczestniczących w programie Central Europe Connect. Spotkanie było poświęcone tematyce związanej z przedsiębiorczością w Polsce.

Rada ds. Przedsiębiorczości o prawie pracy - zdjęcie w treści artykułu

W ramach CEC studenci realizują program edukacyjno–promocyjny dotyczący gospodarczych aspektów rozwoju państw Europy Środkowej i Wschodniej. Obejmuje  on wykłady, praktyczne warsztaty oraz wizyty w polskich przedsiębiorstwach. Central Europe Connect jest realizowany przez SGH w Warszawie, Wirtschaftsuniversitaet Wien oraz University of Economics in Bratislava.