Menu rozwijane

15 maja 2020
Minister Adam Kwiatkowski

Z udziałem Ministra Adama Kwiatkowskiego odbyła się wideokonferencja Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP w trakcie, której omówiono kolejne propozycje rozwiązań mających na celu ratowanie gospodarki w stanie kryzysu wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

Tematem posiedzenia była także analiza wprowadzonych rozwiązań antykryzysowych w wybranych krajach. Kryzys, z którym się mierzymy jest całkowicie nowym zjawiskiem. Wykorzystywanie doświadczeń innych krajów i ciągły monitoring sytuacji pozwoli na lepsze dostosowanie narzędzi wsparcia i podjęcie adekwatniejszych kroków w celu ratowania polskiej gospodarki.

Ponadto w trakcie posiedzenia omówiono potencjalne propozycje usprawnienia działań administracji państwowej oraz samorządowej.