Menu rozwijane

26 listopada 2021

Aktualna sytuacja na rynku pracy oraz jego przewidywane zmiany były głównym tematem kolejnego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości, które odbyło się w formie wideokonferencji.

W spotkaniu udział wzięła dr Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz dr hab. Iga Magda, prof. SGH z Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Przybliżone podczas wystąpień prognozy, zjawiska oraz wyzwania wywołały ożywioną dyskusję. Podczas rozmów zwrócono szczególną uwagę na stopień wykorzystania zasobów pracy oraz przyszłe formy adaptacji do zmian.

W dalszej części spotkania członkowie Rady omówili zebrane pomysły i propozycje.

Może Cię zainteresować Posiedzenie Rady o zmianach podatkowych Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości z udziałem Prezydenta RP