Menu rozwijane

26 lutego 2021

Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP debatowała nad propozycjami ułatwiającymi przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w kraju.

Efektem dyskusji prowadzonej podczas dzisiejszego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP było wypracowanie propozycji ułatwiających przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej w kraju.

Proponowane rozwiązania miałyby służyć poprawie otoczenia prawnego oraz likwidacji barier administracyjnych, co jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji gospodarczej wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2.