Menu rozwijane

Rada ds. Przedsiębiorczości przy PrezydencieRP ogłosiła II edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.
Pierwsza edycja Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce została rozstrzygnięta.
Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła I edycję Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.