Menu rozwijane

30 lipca 2021

Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP ogłosiła laureatów II edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce.

Rekomendacje Kapituły Konkursu zostały przez Radę przyjęte jednogłośnie.

Celem Konkursu było stymulowanie zainteresowania studentów rozwojem polskiej nauki w obszarze przedsiębiorczości. Do Konkursu wpłynęło ponad dwa razy więcej zgłoszeń niż w roku ubiegłym.

Kapituła Konkursu przy ocenie prac brała pod uwagę kryteria takie jak: poziom merytoryczny, oryginalność oraz znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości.

Laureaci II edycji Konkursu:

Miejsce I

Aleksandra Wojtkowska

Politechnika Koszalińska

Miejsce II

Katarzyna Świderska

Politechnika Lubelska

Miejsce III

Szymon Cegiełko

Uniwersytet Łódzki

Laureatom oraz Promotorom wyróżnionych prac serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy Kapitule Konkursu oraz Radzie ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP za nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.