Menu rozwijane

29 czerwca 2020
Minister Adam Kwiatkowski i laureaci I edycji konkursu
o717985152.jpg

Pierwsza edycja Konkursu o Nagrodę Rady do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę magisterską z zakresu uwarunkowań przedsiębiorczości w Polsce została rozstrzygnięta.

Serdecznie gratulujemy Laureatom, a Radzie do spraw Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP dziękujemy za ciężką pracę i wnikliwą analizę wszystkich zgłoszonych prac.

Laureaci Konkursu:

miejsce I

Sławomir Konopa

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

miejsce II

Piotr Jarmoszko

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

miejsce III

Iwona Ciupak

Politechnika Lubelska

WIĘCEJ: