Menu rozwijane

Anna Rulkiewicz. Prezes Grupy LUX MED.

Pełni funkcję prezesa Grupy LUX MED od 2007 roku, a od końca 2011 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego LMG Försäkrings AB, którego oddział działa w Polsce pod marką LUX MED Ubezpieczenia.

Absolwentka Stanford Executive Program na Stanford University Graduate School of Business i Executive Program na Singularity University w Santa Clara w Kalifornii. Jest także absolwentką Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu w Hamburgu, studiów podyplomowych w Polsko-Francuskim Instytucie Ubezpieczeń przy Instytucie Francuskim oraz cyklu szkoleń z zakresu m.in. zarządzania, sprzedaży, komunikacji, marketingu (w tym 3-letnich studiów menedżerskich) w ramach certyfikowanego programu branży ubezpieczeniowej LIMRA "Marketing Strategies for Executive Advancement" (LIMRA Executive Development Group). Ukończyła wiele kursów z zakresu zarządzania, sprzedaży, finansów, marketingu oraz bankowości.

Uczestniczy w pracach zespołu problemowego ds. usług publicznych powołanego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jest również wiceprzewodniczącą Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W lipcu 2016 roku została mianowana wiceprezydentem Pracodawców RP, a w czerwcu 2017 roku została wybrana na kolejną kadencję na stanowisko prezesa Związku Pracodawców Medycyny Prywatnej. W 2018 roku została powołana przez Ministra Zdrowia do Rady Społecznej ogólnonarodowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia - słuchamy, rozmawiamy, działamy".  Zasiada również w Kapitule programu prowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia - „PracoDawca Zdrowia".

W latach 2013-2017 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego S.A. (Citi Handlowy).