Menu rozwijane

kust.PNG [40.51 KB]Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. AGH. Członek Senatu Akademii Górniczo–Hutniczej. Pracownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle.

W zakresie działalności naukowo–badawczej jest autorem ponad 100 publikacji, m.in.: wydawnictw książkowych, artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz referatów konferencyjnych. Dorobek publikacyjny koncentruje się głównie wokół czterech nurtów związanych z: finansami i zarządzaniem kosztami, kontrolingiem  przedsiębiorstw, finansowaniem działalności, budowaniem wartości przedsiębiorstw.

W zakresie działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia na studiach magisterskich oraz podyplomowych z problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw i kontrolingu.

W działalności praktycznej jest konsultantem i autorem ekspertyz oraz opracowań na rzecz przedsiębiorstw funkcjonujących w szeroko rozumianej branży paliwowo–energetycznej oraz nieenergetycznych surowców mineralnych.

Jest doradcą zarządów małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania i finansów menadżerskich.

Posiada uprawnienia samodzielnego i głównego księgowego.