Menu rozwijane

Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP.

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Specjalizuje się w problematyce przedsiębiorczości, zarządzania ludźmi w organizacji, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania projektami. Sekretarz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.

Przewodniczący Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej. Członek Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Członek grupy roboczej ds. edukacji i upowszechniania CSR w Ministerstwie Rozwoju. Sekretarz Podkomitetu Naukowego Olimpiady Przedsiębiorczości. Przewodniczący Rady Nauczycieli Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, współzałożyciel i członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH. Zastępca przewodniczącego Kapituły XVI, XVII i XVIII, XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.