Menu rozwijane

Dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Od 20 lat jest badaczem przedsiębiorczości i ekspertem w tej dziedzinie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w 2001 roku został asystentem, a następnie adiunktem w tamtejszej Katedrze Przedsiębiorczości.

W 2011 roku współtworzył z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości polski zespół w ramach Globalnego Monitora Przedsiębiorczości, największego i najbardziej prestiżowego projektu badania przedsiębiorczości na świecie. Wyniki projektu już od 10 lat pozwalają na ocenę warunków i stanu przedsiębiorczości w Polsce i stanowią podstawę tworzenia rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 2013 roku, został w 2015 roku profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Jest autorem ponad 150 prac naukowych. Kierował kilkoma projektami badawczymi w zakresie przedsiębiorczości finansowanymi przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, a także Narodowe Centrum Nauki.

Obok pracy naukowej angażuje się również w działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach różnych projektów i aktywności wspierał około 200 przedsiębiorców na wczesnym etapie ich działalności oraz doradzał właścicielom firm i prowadził dla nich szkolenia, a także zasiadał w zarządzie firmy w branży IT. W latach 2018–2021 stypendysta Marii Skłodowskiej–Curie w King’s College London, gdzie prowadził badania nad efektywnością i dobrostanem przedsiębiorców i członków ich rodzin, współkierował globalnym projektem badania małych i średnich firm w czasie pandemii COVID–19 oraz tworzył opracowania dla brytyjskiej Izby Lordów w zakresie działań zmierzających do ochrony małych i średnich przedsiębiorstw w czasie kryzysu.