Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 5 kwietnia 2018

„Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata belwederska historyków

  |   „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Wznoszenie zrębów państwa” – siódma debata historyków w Belwederze z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Budowie struktur administracyjno-państwowych niepodległego państwa polskiego poświęcona została kolejna debata zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W spotkaniu, które odbyło się w Belwederze wzięli udział m.in: Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski oraz zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Mateusz Szpytma. Zobacz także: „Przede wszystkim legiony… Czyn zbrojny 1914-1918” - debata historyków w Belwederze Debata historyków: „Przede wszystkim legiony… Czyn zbrojny 1914–1918” - część II

 

- Spotykamy się po świętach Wielkiejnocy, które są symbolem zwycięstwa dobra nad złem. Sto lat temu dla naszych rodaków odzyskanie niepodległości wiązało się z obrazem Polski, która powstaje z martwych, dzisiaj rozmawiamy więc o Polsce zmartwychwstałej - mówił minister Wojciech Kolarski, otwierając w imieniu Prezydenta RP, siódmą debatę historyków. 

 

Wiceprezes IPN podkreślił, że II Rzeczpospolita „mimo tylu dziesięcioleci niewoli, szybko się zorganizowała i szybko zaczęły działać różne instytucje polskiego państwa”. 

 

- W tworzeniu struktur państwa największe znaczenie miały doświadczenia z zaboru austriackiego, gdzie funkcjonowała autonomia galicyjska - przyznał szef Biura Badań Historycznych IPN prof. Włodzimierz Suleja. 

 

Dr Janusz Mierzwa wskazał natomiast, że proces tworzenia niepodległej Polski odbywał się na dwóch płaszczyznach: „organizacji społecznych, które w warunkach zaborów były dopuszczalne oraz struktur państwowych”.


W opinii prof. Andrzeja Chwalby z Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas tworzenia struktur nowego państwa jednym z podstawowych problemów był m.in. „stosunek mieszkańców zaboru rosyjskiego, sceptyczny wobec autonomii galicyjskiej”. Niektórym urzędnikom autonomii Galicji, jak mówił, trudno było „pogodzić lojalność wobec Wiednia z lojalnością wobec Warszawy”. Jego zdaniem wynikało to z „tradycji służenia innemu panu”, co powodowało komplikacje w początkowym okresie funkcjonowania niepodległej Polski.


Dr Waldemar Kozyra z UMSC w Lublinie ocenił z kolei, że na początku XX wieku w Polsce „tradycja państwowa jest i jednocześnie jej nie ma”. - Polska powstała na początku XX wieku, tymczasem już w XIX wieku tworzył się model państwa prawnego z trójpodziałem władzy, samorządem, administracją rządową, sądami – wymieniał. - Jeśli państwo chciało funkcjonować w Europie, musiało funkcjonować w nowoczesnym modelu ustrojowym - dodał. To dlatego budując swoje państwo, Polacy odwoływali się m.in. do rozwiązań ustrojowo-prawnych z państw zaborczych. W jego ocenie było to szczególnie widoczne przy „adaptacji modeli ustrojowo administracyjnych, w szczególności samorządu”.


Dr Robert Litwiński z UMCS przypomniał, że po powstaniu styczniowym „samorząd został zlikwidowany zupełnie w zaborze rosyjskim”. Zatem w nowym państwie, które łączyło ziemie pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim, był poważny problem z obsadzeniem nowych urzędów lokalnych, ponieważ brakowało doświadczonych urzędników. I choć „w Galicji były najlepsze rozwiązania ustrojowe”, to były zabór austriacki nie dysponował jednak odpowiednią liczbą urzędników dla całej Polski.

 

Debaty belwederskie organizowane są przez  Kancelarię Prezydenta we współpracy z  Instytutem Pamięci Narodowej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

W czwartkowej dyskusji wzięli udział profesorowie: Andrzej Chwalba, Robert Litwiński, Waldemar Kozyra i Janusz Mierzwa. Moderatorem był prof. Włodzimierz Suleja.

 

Dwuletni cykl debat historyków zainaugurowała w listopadzie 2016 r. dyskusja o znaczeniu Aktu 5 listopada z 1916 r. (PAP/WP)

Poleć znajomemu