Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 12 września 2018

Symboliczny początek odbudowy Pałacu Saskiego planowany 11 listopada

Posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP w Pałacu Prezydenckim

Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP podczas środowego posiedzenia poparł inicjatywę Prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącą odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Symboliczne rozpoczęcie przedsięwzięcia jest planowane na 11 listopada.

 

Podczas posiedzenia wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości Jarosław Sellin przedstawił informację na temat realizacji Programu Wieloletniego ,,Niepodległa” na lata 2017-2022. Omawiano również przebieg uroczystości, które odbędą się 11 listopada oraz wydarzenia organizowane w roku stulecia odzyskania niepodległości.

 

– Odbyła się także dyskusja, zapowiedziana przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę podczas ostatniego posiedzenia Komitetu, na temat odbudowy Pałacu Saskiego. Przypomnę, że Komitet składa się z przedstawicieli organizacji i instytucji o charakterze samorządowym, obywatelskim. To jest szerokie spektrum przedstawicieli polskiego społeczeństwa, stąd ten głos w takiej sprawie jest niezwykle istotny – zaznaczył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

 

Zobacz także: Wybitni Polacy zostaną uhonorowani Orderem Orła Białego Minister przypomniał, że Prezydent Andrzej Duda ,,jest inicjatorem odbudowy Pałacu Saskiego jako trwałego symbolu obchodów stulecia odzyskania niepodległości”. – Pan Prezydent wyraził przekonanie, że Warszawa bez Pałacu Saskiego, który został zburzony przez Niemców w czasie wojny, (…) wciąż w sensie symbolicznym podnosi się z ruin i odbudowa w takim roku byłaby symbolicznym dopełnieniem procesu odbudowy miasta, a jednocześnie wyrazem polskiego sukcesu państwa, które buduje swoją nowoczesność, wchodząc w nowy wiek, w kolejne stulecie swojej niepodległości” – powiedział Minister Kolarski.

 

,,Możemy już mówić o skompletowanej dokumentacji, planach Pałacu Saskiego i o możliwości, żeby 11 listopada – to zostało wyrażone przez wszystkich uczestników – był dniem, w którym obchodząc stulecie odzyskania niepodległości, w sposób symboliczny rozpocznie się wielkie przedsięwzięcie odbudowy Pałacu Saskiego jako pomnika niepodległości” – poinformował prezydencki minister.

 

Zobacz także: Sala Orderu Orła Białego w Pałacu Prezydenckim Podsumowując dotychczasowe działania przeprowadzone w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, Wojciech Kolarski zaznaczył, że przez cały rok odbywają się ,,tysiące wydarzeń i inicjatyw, których kulminacją będzie 11 listopada”.

 

– Zarówno w miesiącach poprzedzających 11 listopada, a nawet tych, które będą po tym dniu, jest pełno wszelkiego rodzaju koncertów, wystaw, upamiętnień, wydawnictw. Niemal każda z organizacji i instytucji reprezentowanych tutaj była gotowa pochwalić się swoim programem obchodów, programem wydawniczym, swoim dorobkiem roku stulecia. Zatem na poziomie lokalnym możemy mówić naprawdę o bardzo wielu przedsięwzięciach, których te centralne wydarzenia w pewnym sensie są dopełnieniem – powiedział.

 

Według prezydenckiego ministra, o skali wydarzeń przygotowywanych z okazji stulecia odzyskania niepodległości świadczy także liczba inicjatyw objętych Narodowym Patronatem Prezydenta RP. ,,To ukazuje obywatelską aktywność, a także zainteresowanie współtworzeniem tych obchodów w różnych częściach kraju” – podkreślił.

 

Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ma za zadanie realizowanie działań związanych z upamiętnieniem i uczczeniem wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Polskę. W skład Komitetu wchodzą najwyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycznych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta spośród przedstawicieli Kościołów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, organizacji kombatanckich i innych organizacji społecznych lub osób szczególnie zasłużonych dla państwa polskiego. (PAP)

Poleć znajomemu