Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Statystyki nominacji profesorskich

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadaje tytuły profesorskie pracownikom nauki i sztuki oraz nauczycielom akademickim. Decyzję o nadaniu tytułu profesora Prezydent RP podejmuje w formie postanowienia, wcześniej kontrasygnowanego przez Prezesa Rady Ministrów. Indywidualne akty nadające przedmiotowy tytuł, profesorowie odbierają z rąk Prezydenta.

 

dziedzina nauki lub sztuki
wg. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2019 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818)

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

 

2019 r.

2020 r.

 nauki:

 

 

 nauki humanistyczne

39

62

 nauki inżynieryjno-techniczne

41

168

 nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinie architektura
 i urbanistyka

-

1

 nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinie informatyka   
 techniczna i telekomunikacja

-

1

 nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinie inżynieria lądowa  
 i transport

-

1

 nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinie inżynieria  
 środowiska, górnictwo i energetyka

-

2

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu

75

218

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki    
 farmaceutyczne

-

4

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki    
 medyczne

-

9

 nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki
 o  zdrowiu

-

1

 nauki rolnicze

35

74

 nauki rolnicze w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

-

1

 nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria

-

8

 nauki rolnicze w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

-

3

 nauki społeczne

33

74

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

-

1

 nauki społeczne w dyscyplinie nauki prawne

-

30

 nauki społeczne w dyscyplinie prawo kanoniczne

-

1

 nauki ścisłe i przyrodnicze

47

127

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie astronomia

-

2

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki chemiczne

-

2

 nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie nauki o Ziemi i  
 środowisku

-

4

 nauki teologiczne

1

6

 

 

 

 sztuki:

21

89

 

 

 

 Razem:

292

889

 

Poniżej dane statystyczne dotyczące nadania tytułu profesora według dziedzin nauki lub sztuki na podstawie poprzednich przepisów:

 

dziedzina nauki lub sztuki

Liczba nadanych

tytułów

profesora (od 6.08.2015 r.)

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

Liczba nadanych

tytułów

profesora

 

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

 nauki:

 

 

 

 

 

 nauki biologiczne

4

12

6

38

22

 nauki chemiczne

1

17

17

25

18

 nauki ekonomiczne

3

8

9

12

16

 nauki farmaceutyczne

-

5

8

10

11

 nauki fizyczne

2

14

12

14

11

 nauki humanistyczne

13

82

34

64

33

 nauki leśne

-

1

2

6

2

 nauki matematyczne

1

7

2

7

7

 nauki medyczne

11

91

71

107

89

 nauki o kulturze fizycznej

-

3

2

2

2

 nauki o zdrowiu

-

2

3

5

2

 nauki o Ziemi

1

3

4

19

10

 nauki prawne

5

20

6

13

2

 nauki rolnicze

-

7

14

19

28

 nauki społeczne

5

27

16

31

13

 nauki techniczne

13

74

60

63

55

 nauki teologiczne

1

8

5

6

1

 nauki weterynaryjne 

-

-

3

7

9

 nauki wojskowe

-

-

-

 

 

 

60

381

274

448

331

 sztuki:

 

 

 

 

 

 sztuki filmowe

-

-

1

5

6

 sztuki muzyczne

1

7

9

11

9

 sztuki plastyczne

1

9

11

17

8

 sztuki teatralne

-

-

-

1

3

 

2

16

21

34

26

 Razem:

62

397

295

482

357

 
 
Od początku kadencji Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim odbyło się 31 uroczystości wręczenia aktów nadania tytułów profesorskich.

 

Rok 2015:

 1. 16 września

Rok 2016:

 1. 26 stycznia
 2. 23 lutego
 3. 21 czerwca
 4. 27 września
 5. 26 października

Rok 2017:

 1. 11 stycznia
 2. 8 marca
 3. 20 kwietnia
 4. 26 października
 5. 7 grudnia

Rok 2018:

 1. 6 lutego
 2. 7 marca
 3. 14 marca
 4. 25 kwietnia
 5. 21 czerwca
 6. 3 października
 7. 18 października
 8. 14 listopada

Rok 2019:

 1. 13 lutego
 2. 2 kwietnia
 3. 17 maja 
 4.  27 maja
 5. 27 czerwca
 6. 6 listopada
 7. 28 listopada
 8. 12 grudnia 

Rok 2020:


28.  4 marca

29. 16 września
30. 29 września
31. 8 października