Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Symbolika patriotyczna w Pałacu Prezydenckim

Od niemal czterystu lat Pałac Prezydencki jest trwale związany z polskimi dziejami. W wolnej Polsce po 1989 roku stał się siedzibą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – miejscem, które kojarzy się z ciągłością władzy państwowej, odsyła do takich pojęć, jak przestrzeganie Konstytucji, troska o suwerenność i bezpieczeństwo kraju. Dlatego w Pałacu Prezydenckim powstała przestrzeń, w której eksponowana jest polska symbolika państwowa.

 

2 maja 2013 roku, w dniu Święta Flagi Rzeczypospolitej – w Pałacu Prezydenckim została uroczyście otwarta zaaranżowana na nowo Sala Chorągwiana, którą zdobią repliki polskich chorągwi z różnych okresów historycznych: 

 

W Sali Chorągwianej prezentowane są także kopie dwóch ważnych zabytków polskiego piśmiennictwa politycznego, które są symbolami polskiej państwowości. 

Zarówno eksponowane chorągwie, jak i teksty konstytucji tworzą wyjątkową narrację o dziejach polskiej państwowości, o wartościach, z których jako Polacy jesteśmy dumni.

 

Chorągwie i konstytucje układają się w narrację o dziejach Rzeczypospolitej. Są w niej rozdziały dotyczące świetności państwa, wiktorii grunwaldzkiej i wiedeńskiej, ukazana jest gotowość Polski do zawierania sojuszy i stawania w obronie Europy. Ale jest to również opowieść o rozbiorach, powstaniach, o Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”. Chorągwie są odzwierciedleniem kondycji państwa w danym okresie historycznym. Chorągwie z czasów świetności Rzeczypospolitej imponują wielkością, pięknymi zdobieniami, złotymi nićmi czy jedwabiem. W momencie utraty niepodległości najważniejsze stało się samo przesłanie, hasło wymalowane farbą na płótnie. Chorągwie z tego okresu są niewielkie, powstawały w warunkach domowych, w pośpiechu. Zawsze jednak symbolika chorągwi miała dla Polaków wielką siłę oddziaływania.

 

Symbole patriotyczne wzmacniają narodową identyfikację, określają obywatelską tożsamość. Prezentowane chorągwie, a także teksty obu konstytucji łączą się z takimi ideami, jak suwerenność, solidarność, honor, wiara, odpowiedzialność. To uniwersalne wartości, które odgrywają kluczową rolę w życiu narodu. Chorągiew funkcjonuje nie tylko jako znak przynależności do pewnej wspólnoty, ale również jako jedyny w swym rodzaju symbol państwowości. Charakteryzuje się kondensacją treści i obrazu, ekspozycją idei, dzięki którym naród osiąga samowiedzę. Symbolika państwowa odnosi się do zasad, z których wspólnota czerpie siłę i nadzieję. Przedstawione na chorągwiach symbole – Orzeł Biały, Pogoń, krzyż – wiążą się zarówno z pragnieniami i dążeniami związanymi z odzyskaniem przez Polskę niezawisłości, jak i z ideą odpowiedzialności obywateli za państwo niepodległe.

 

Obecna w Sali Chorągwianej symbolika patriotyczna stanowi przesłanie pozostawione nam, współczesnym. Dlatego każdy z eksponatów warto dziś odczytać na nowo, umieścić go w dzisiejszym kontekście, mając w pamięci znaczenie fundamentalnych wartości, do których chorągwie i konstytucje odsyłają. W ten sposób odczytujemy symbolikę patriotyczną naszych przodków jako opowieść o dziejach państwa, ale również jako przekaz o ludziach, którzy na przestrzeni wieków kształtowali Rzeczpospolitą. Dzięki temu idee ważne dla kolejnych pokoleń Polaków stają się ponadczasową wartością, która zapewnia trwanie wspólnoty obywateli.

 

 

Poleć znajomemu