Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Chorągiew Wielka Królestwa Polskiego

Chorągiew Wielka Królestwa Polskiego pochodzi z czasów panowania króla Władysława Jagiełły. Chorągiew ta wiąże się z jednym z najważniejszych wydarzeń w polskiej historii, jakim było zwycięstwo pod Grunwaldem sprzymierzonych wojsk polsko-litewskich nad Zakonem Krzyżackim. Upadek i podniesienie tej chorągwi przez polskich rycerzy to jeden z kulminacyjnych momentów bitwy grunwaldzkiej.

 

Jest to chorągiew prostokątna zakończona trzema trójkątnymi strefami. Na czerwonym płacie umieszczono ukoronowanego Orła Białego, herb Królestwa Polskiego, króla i stołecznej ziemi krakowskiej. Chorągiew prezentuje typ gonfanonu, czyli chorągwi, na której godło było położone prostopadle do drzewca. Była to chorągiew typowa dla średniowiecza, używana przez najwyższych dowódców wojskowych. Po krzyżackiej stronie typ gonfanonu prezentowały mniejsza i większa chorągiew wielkiego mistrza. Dokładny wygląd chorągwi nie jest znany.

 

Zachowały się jej opisy przekazane w Kronice Jana Długosza. Wiemy stąd, że był na niej „pięknie wyhaftowany biały orzeł z rozpostartymi skrzydłami, otwartym dziobem i koroną na głowie”. Według kronikarza rozwinięciu chorągwi towarzyszyła modlitwa królewska. Chorągiew tę Długosz nazywa również Chorągwią Wielką Ziemi Krakowskiej, informując, że walczyli pod nią najwybitniejsi rycerze z Zawiszą Czarnym na czele.

 

Podstawą do wykonania kopii chorągwi Królestwa Polskiego z czasów Władysława Jagiełły była jej rekonstrukcja autorstwa prof. Andrzeja Nadolskiego. Opisy dotyczące chorągwi nie są precyzyjne. Centralnie usytuowany wizerunek orła to przetworzone linearnie przedstawienie Orła Białego z herbu Polski na nagrobku króla Władysława Jagiełły w Katedrze Wawelskiej. Ponieważ nie zachował się oryginał Chorągwi Wielkiej Królestwa Polskiego, wymiary (269 cm x 151,5 cm) ustalono na podstawie rozmiarów chorągwi Zakonu Krzyżackiego, będącej jej znaczeniowym odpowiednikiem. Przeliczenie wymiarów na centymetry przeprowadzono na podstawie prac źródłowych. Kolorystyka chorągwi, zwłaszcza barwa czerwona, wzorowana jest na barwie średniowiecznych chorągwi, utrwalonej w postaci kolorowych rysunków w dziele Jana Długosza Banderia Prutenorum.

Rekonstrukcja na zamówienie Telekomunikacji Polskiej S.A. została wykonana w Pracowni Konserwacji Tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu. Rekonstrukcję wykonano na jedwabiu techniką aplikacji wyszywanej. Chorągiew została wykończona malowanym konturem. Stworzenie kopii oparto na projekcie uwzględniającym jej dwustronność. W tym celu opracowano proporcje chorągwi oraz wielkość orła, który został odpowiednio wkomponowany w całość.

 

* Tekst opracowano na podstawie materiałów przygotowanych przez prof. Zenona Piecha (Uniwersytet Jagielloński) oraz pracowników Zamku Królewskiego na Wawelu.
 

Poleć znajomemu