Menu rozwijane

07 czerwca 2021

Prezydent Andrzej Duda złożył w poniedziałek wizytę na Podlasiu. W Bielsku Podlaskim spotkał się z przedstawicielami mniejszości białoruskiej.

Prezydent przypomniał, że w miniony piątek rozmawiał w Warszawie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską, a następnie z przedstawicielkami polskiej mniejszości narodowej na Białorusi, które – dzięki kilkutygodniowym zabiegom dyplomatycznym polskich władz – zostały uwolnione z białoruskiego więzienia.

– Niestety, jest prowadzonych wiele działań, by skłócić nasze narody, a przecież jesteśmy obywatelami jednej Rzeczypospolitej. Chciałbym bardzo, abyśmy do takiej sytuacji nie dopuścili – mówił Prezydent RP podczas spotkania z dziennikarzami w Bielsku Podlaskim.

Spotkanie z mniejszością białoruską zorganizowano na terenie II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim. – Cieszę się, że takie szkoły, zgodnie z zawartymi przez nas umowami międzynarodowymi, są w naszym kraju prowadzone – podkreślił Andrzej Duda.

CAŁA WYPOWIEDŹ>>

Wczesnym popołudniem Prezydent złożył wizytę w Klasztorze Prawosławnym Świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Prezydenta powitał Jego Eminencja Ks. Metropolita Sawa.

Po wizycie na Świętej Górze Grabarce Prezydent RP pojechał do wsi Zaleszany w powiecie hajnowskim, gdzie złożył wieniec pod krzyżami upamiętniającymi zamordowanych mieszkańców. – To miejsce naznaczone kiedyś cierpieniem i śmiercią Białorusinów, mieszkających w Rzeczypospolitej, miejsce, gdzie zginęli ludzie, gdzie zginęły niewinne kobiety i dzieci. Modliłem się za tych, którzy tam zginęli – mówił Andrzej Duda. – To ważne jako element oddania szacunku i pamięci. To ważne, abyśmy umieli wspólnie, Polacy i Białorusini – jako wspólnota obywateli Rzeczypospolitej różnych narodowości  – oddać hołd tym istotnym aspektom w sensie duchowym. Bo nie mam wątpliwości, że mimo różnic, taką wspólnotę stanowimy i temu właśnie chciałem dać wyraz moją obecnością na Podlasiu.

Bielsk Podlaski | Spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej
Klasztor Prawosławny Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
Andrzej Duda z wizytą w Klasztorze Prawosławnym Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Prezydenta powitał Jego Eminencja Ks. Metropolita Sawa
Andrzej Duda z wizytą w Klasztorze Prawosławnym Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce. Prezydenta powitał Jego Eminencja Ks. Metropolita Sawa
Klasztor Prawosławny Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
Andrzej Duda z wizytą w Klasztorze Prawosławnym Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
Andrzej Duda z wizytą w Klasztorze Prawosławnym Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
Andrzej Duda z wizytą w Klasztorze Prawosławnym Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
Andrzej Duda z wizytą w Klasztorze Prawosławnym Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
Andrzej Duda z wizytą w Klasztorze Prawosławnym Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
Andrzej Duda z wizytą w Klasztorze Prawosławnym Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
Andrzej Duda z wizytą w Klasztorze Prawosławnym Świ. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
Andrzej Duda z wizytą w Klasztorze Prawosławnym Św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce
Zaleszany | Prezydent złożył wieniec pod krzyżami upamiętniającymi zamordowanych mieszkańców
Zaleszany | Prezydent złożył wieniec pod krzyżami upamiętniającymi zamordowanych mieszkańców
Zaleszany | Prezydent złożył wieniec pod krzyżami upamiętniającymi zamordowanych mieszkańców
Zaleszany | Prezydent złożył wieniec pod krzyżami upamiętniającymi zamordowanych mieszkańców
Zaleszany | Prezydent złożył wieniec pod krzyżami upamiętniającymi zamordowanych mieszkańców
Bielsk Podlaski | Spotkanie z dyrekcją i uczniami II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza
Bielsk Podlaski | Spotkanie z dyrekcją i uczniami II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza
Bielsk Podlaski | Spotkanie z dyrekcją i uczniami II Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza
Bielsk Podlaski | Wypowiedź dla dziennikarzy
Bielsk Podlaski | Wypowiedź dla dziennikarzy
Bielsk Podlaski | Spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej
Bielsk Podlaski | Spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej
Bielsk Podlaski | Spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej
Bielsk Podlaski | Spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej
Bielsk Podlaski | Spotkanie z przedstawicielami mniejszości białoruskiej
1433471023.jpg
1108818839.jpg
1707694182.jpg
712616102.jpg
189771958.jpg
1708976637.jpg
1917793445.jpg
1552467502.jpg
1995229349.jpg
1014331889.jpg
160015438.jpg
1918957962.jpg
247012050.jpg
870546646.jpg
1477999598.jpg
1291477835.jpg
1372278722.jpg
1258246364.jpg
1424951401.jpg
635816453.jpg
1907833350.jpg
1171103766.jpg
1780993179.jpg
2052084016.jpg
115948866.jpg
758639327.jpg
103029345.jpg
968371062.jpg
Może Cię zainteresować Spotkanie Prezydenta z mniejszością białoruską w Polsce