Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 20 czerwca 2018

Prezydent: Wieś ma wielkie zasługi dla historii Polski

  |   Kongres Gmin Wiejskich w Poznaniu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Kongres Gmin Wiejskich w Poznaniu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Kongres Gmin Wiejskich w Poznaniu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Kongres Gmin Wiejskich w Poznaniu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Kongres Gmin Wiejskich w Poznaniu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Kongres Gmin Wiejskich w Poznaniu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Kongres Gmin Wiejskich w Poznaniu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Kongres Gmin Wiejskich w Poznaniu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Kongres Gmin Wiejskich w Poznaniu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy Kongres Gmin Wiejskich w Poznaniu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy

− Polska wieś ma wielkie zasługi dla historii Polski. Dzięki niezłomności polskich chłopów nie udało się wprowadzić w pełni komunizmu, nie udała się kolektywizacja, ani dechrystianizacja − powiedział w środę Prezydent Andrzej Duda podczas XVIII Kongresu Gmin Wiejskich w Poznaniu.

 

− Polskie środowisko gmin wiejskich, polskiej wsi, polskich rolników, polskich chłopów, to jest ta cześć naszego społeczeństwa, której w stulecie odzyskania niepodległości trzeba pokłonić się w sposób szczególny − powiedział Prezydent.

 

Podkreślił, że chłopi brali udział w kolejnych powstaniach narodowych, w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, w II wojnie światowej, a także byli częścią podziemia niepodległościowego w czasach PRL.

 

− To jest właśnie wielka zasługa polskiej wsi. To być może właśnie dzięki uporowi i niezłomności polskich chłopów nie udało się w Polsce w pełni wprowadzić komunizmu. Nie udała się kolektywizacja, bo polski rolnik nie oddał ziemi, nie udała się dechrystianizacja, bo polski rolnik nie oddał swoich wartości. Stał przy wierze przodków, przy tradycji, i nie pozwolił sobie jej wydrzeć. To wreszcie polski rolnik niezłomnie stanął do wielkiego ruchu „Solidarności” − powiedział Andrzej Duda.

 

Przypomniał, że to środowisko stworzyło m.in. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych.

 

− To są wielkie zasługi polskiej wsi na przestrzeni polskiej historii, za które każdy Polak powinien być polskim chłopom, polskim rolnikom, polskiej wsi ogromnie wdzięczny − oświadczył Andrzej Duda.

 

 

− Dla wsi okres przemian po 1989 r. był trudny i pełny dramatów. Bezrobocie, nędza, nałogi i często przedwczesna śmierć były przez te lata udziałem polskiej wsi − mówił na kongresie Prezydent. To wszystko − zaznaczył − udało się dzisiaj w większości przezwyciężyć.

 

W swoim przemówieniu Andrzej Duda wyraził przekonanie, że decentralizacja poprzez odnowienie samorządu terytorialnego „to na pewno był ten element zmian ustrojowych, który udał się i który dzisiaj przynosi pozytywne owoce”.

 

Zastrzegł w tym kontekście, że − zwłaszcza dla polskiej wsi, dla gmin i środowisk wiejskich – „okres przemian po 1989 r. był okresem niezwykle trudnym i pełnym dramatów”. Wskazał w tym kontekście na reformy przeprowadzane przez ówczesnego ministra finansów Leszka Balcerowicza, które doprowadziły − zdaniem Prezydenta − do „likwidacji PGR-ów i gigantycznej tragedii wielkich obszarów wiejskich w Polsce”.

 

Innym źródłem trudności dla obszarów wiejskich w czasie transformacji była − w ocenie Andrzeja Dudy − polityka „przechylona na rozwój wielkich ośrodków miejskich”, skutkująca m.in. likwidacją połączeń komunikacyjnych, szkół i posterunków policji.

 

− Chciałem Państwu tego z całego serca pogratulować i chciałem Państwu za to podziękować: żeście mieli odwagę stanąć do tej służby samorządowej bardzo często w bardzo trudnym czasie, bardzo często, jak to się mówi, stając z węzełkiem na zgliszczach, po to, żeby odbudować coś, co wydawało się, że odbudować się nie uda − powiedział Prezydent.

 

 

O planowanych zmianach w prawie samorządowym

 

Prezydent przypomniał, że w Kancelarii Prezydenta jest dzisiaj zespół, który pracuje nad przyszłymi zmianami w prawie samorządowym. − Jestem przekonany, że wypracujemy takie zmiany, które Państwo jako praktycy wskazujecie, że są potrzebne, że ułatwią wam funkcjonowanie, że usuną także pewne przeszkody w Waszym codziennym działaniu - zapowiedział Prezydent. Zobacz także: Prezydent: Konstytucja powinna uregulować kwestię emerytur rolniczych W KPRP powołany zostanie Zespół ds. Przeglądu Prawa Samorządowego

 

W jego ocenie to właśnie urząd Prezydenta RP jest odpowiedni do przedstawienia propozycji takich zmian. − Chciałbym bardzo, żeby właśnie pod auspicjami moimi takie dzieło zostało zrealizowane − podkreślił Prezydent. − Chciałbym więc, żeby właśnie ode mnie wyszedł projekt, który będzie pewnym wołaniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych o naprawę istniejących u nas rozwiązań prawnych − dodał.

 

Prezydent za zapisami o ochronie polskiego rolnictwa w Konstytucji RP

 

Andrzej Duda przekonywał też do idei referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w Konstytucji i umieszczenia w niej zapisów chroniących przywrócony niższy wiek emerytalny czy program Rodzina 500 plus.

 

Prezydent chciałby, by w Konstytucji znalazły się zapisy o „szczególnej ochronie polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, jakie polskiemu państwu zapewnia polska wieś i produkcja realizowana przez polskich rolników”.

 

− Nie ma tego w obecnej Konstytucji, a powinno być. Trud i zasługa, jaką realizuje każdego roku polski rolnik dla polskiego społeczeństwa i dla polskiego państwa (...) to, uważam, wymaga uwzględnienia w polskiej Konstytucji − podkreślił. − To są te elementy, które dla mnie jako Prezydenta są ważne −- dlatego jestem tutaj z Państwem − mówił Andrzej Duda. Dziękował też samorządowcom za służbę dla Rzeczypospolitej i dla lokalnych środowisk. 

 

Jubileuszowy Kongres Gmin Wiejskich

 

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Jego podstawowym celem jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami.


Jedną z ważniejszych inicjatyw Związku jest organizowanie dorocznych Kongresów Gmin Wiejskich. Bierze w nich udział ponad 1000 samorządowców − głównie wójtów i burmistrzów. Kongresy Gmin Wiejskich to najważniejsze forum prezentacji tematów i problemów dotyczących członków ZGWRP, a także organów niezrzeszonych.


Zgromadzenie i Kongres przypada w szczególnym czasie, w rocznicę 25-lecia reaktywowania Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


Tegorocznemu spotkaniu przyświeca hasło przybliżenia historii organizacji i roli samorządów lokalnych w budowie niepodległej Polski. Kongres jest także miejscem debat związanych z rozwojem obszarów wiejskich, finansowaniem zadań i inwestycji gmin wiejskich. Zobacz także: Kongres Gmin Wiejskich RP z udziałem ministra Pawła Muchy

 

Prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas Kongresu towarzyszył minister Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, który reprezentował głowę państwa podczas zeszłorocznego zjazdu 20 października 2017 r. w Rawie Mazowieckiej. (PAP, MK)

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu