Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 21 października 2018

Prezydent: Sto lat temu odrodziła się wolna polska nauka

  |   Na uniwersyteckim dziedzińcu Prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem Papieża św. Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego Na uniwersyteckim dziedzińcu Prezydent złożył kwiaty przed pomnikiem Papieża św. Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego Wpis do księgi pamiątkowej Wymiana upominków z ks. prof. dr. hab. Antonim Dębińskim, Rektorem KUL Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Immatrykulacja studentów I roku Immatrykulacja studentów I roku Immatrykulacja studentów I roku Immatrykulacja studentów I roku Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom KUL Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom KUL Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom KUL Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom KUL Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom KUL Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości” Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości” Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości” Prezydent przekazał flagę Polski na ręce Rektora KUL Prezydent przekazał flagę Polski na ręce rektora KUL Rektor uniwersytetu wręczył Prezydentowi Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Wywiad Prezydenta dla TV KUL Inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Prezydent odwiedził salę, w której 7 XI 1918 r. obradował Rząd Ignacego Daszyńskiego. Prezydent odwiedził salę, w której 7 XI 1918 r. obradował Rząd Ignacego Daszyńskiego. Prezydent złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą I posiedzenie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w dniu 7 listopada 1918 r. Prezydent złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą I posiedzenie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w dniu 7 listopada 1918 r.
Sto lat temu, wraz z odrodzeniem się Państwa Polskiego, odrodziła się wolna polska nauka – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczelnia ta obchodzi w tym roku 100-lecie swego istnienia. Obchody święta KUL objęte są Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości.
 

Prezydent podczas niedzielnej uroczystości wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości”.

 

 

 

– Sto lat temu narodziła się niepodległa Polska. Sto lat temu nasze własne, suwerenne państwo powróciło na mapy Europy po 123 latach zaborów. Wraz z nim sto lat temu odrodziła się też Rzeczpospolita Akademicka, wolna nauka i wolna myśl, polska myśl, w Polsce, w wolnym kraju – mówił Andrzej Duda. Zobacz także: Wykład Prezydenta pt. „Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości”

 

Przypomniał, że utworzony sto lat temu Katolicki Uniwersytet Lubelski to „równolatek Niepodległej”. Gratulując jubileuszu, podkreślał, że ta lubelska uczelnia „w ciągu minionego wieku położyła olbrzymie zasługi dla Polski i Kościoła, pełniąc służbę Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie”.

 

Prezydent zauważył też, że KUL był enklawą wolnej myśli w trudnych dla polskiego narodu i dla uniwersytetu czasach PRL. – KUL był wówczas enklawą wolnej myśli, był odpowiedzią na wyzwanie rzucone nam, Polakom, przez narzucone naszemu krajowi i narodowi po wojnie władze PRL. To właśnie tu, wbrew naciskom ideologii i propagandy, pomimo szykan inwigilacji i prześladowań, trwała wolna, polska nauka. Tu trwał i był pielęgnowany autentyczny patriotyzm, tu umacniano się w wierności prawdzie i Dobrej Nowinie – powiedział Andrzej Duda.

 

Zwrócił uwagę, że dla Lublina rok 1918 wiązał się także z krótkim, ale „niezwykle ważnym” okresem działalności Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego. Jak zauważył Prezydent, choć wydawało się, że te dwa ośrodki znajdują się na „ideowych antypodach”, to w efekcie okazały się „dwoma obliczami tej samej, jednej Polski”.


Jak zaznaczał Prezydent, ta niespodziewana zbieżność powstania KUL i powstania gabinetu Daszyńskiego jest dowodem na „bogactwo Polskiego dziedzictwa”. – Widzimy, jak ważne jest, byśmy my, Polacy, umieli wznosić się ponad to, co nas dzieli, i działać razem dla osiągnięcia wspólnych celów. Tym celem była wtedy wolna niepodległa Polska. I to udało się osiągnąć – mówił Prezydent.

 

 

Odnosząc się do obchodzonego w Polsce w tym roku jubileuszu, Prezydent podkreślał, że stulecie odzyskania niepodległości stanowi nie tylko czas wspomnień i podsumowań, lecz także skłania do spojrzenia w przyszłość. – Dziedzictwo polskich dziejów – chlubne i dramatyczne zarazem – powinno być dla nas lekcją i inspiracją – mówił Andrzej Duda i wskazywał ogólne wyzwania, jakie stoją przed współczesnym człowiekiem. Podkreślał zwłaszcza, że świat dzisiaj charakteryzuje się niepewnością i niestabilnością.


– Nie wiemy właściwie, jaka rzeczywistość wyłoni się z niewyobrażalnego rozwoju technologii cyfrowych, sieci społecznościowych, big data, sztucznej inteligencji, biotechnologii czy też z kryzysu tego oblicza kapitalizmu, jakie znamy – wymieniał Prezydent i za przykład wyzwania podał formułę wojny hybrydowej, która niesie rozproszone, ale „bardzo realne” zagrożenie.


Analizując zadania, jakie czekają Polskę, Prezydent wymieniał między innymi kwestię ochrony suwerenności, pogłębiania komfortu życia Polaków, silnej gospodarki oraz edukacji. Podkreślał również wagę patriotyzmu w utrzymaniu silnego państwa.


– Świętując stulecie odzyskania niepodległości, nie możemy tracić z pola uwagi tego, jak ważne jest traktowanie Rzeczypospolitej – podkreślmy to piękne polskie słowo: Rzeczy-pospolitej – jako dobra wspólnego. Jak ważne jest kształtowanie poczucia obywatelskości i postawy służby publicznej. Nikt nie przyniesie nam na tacy Polski silnej, sprawiedliwej, nowoczesnej – musimy ją tworzyć razem naszym codziennym patriotycznym wysiłkiem – zaznaczył Prezydent.

 
Wcześniej Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom KUL. LISTA ODZNACZONYCH>>
 
 
Wizytę na uniwersytecie Andrzej Duda rozpoczął od złożenia kwiatów przed pomnikiem Papieża św. Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
 

 

Prezydent złożył także wieniec przed tablicą upamiętniającą I posiedzenie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w dniu 7 listopada 1918 r., zamiszczoną na budynku Wydziału Politologii UMCS, a także odwiedził salę, w której obradował Rząd Ignacego Daszyńskiego. Prezydentowi towarzyszyli w wizycie Podsekretarz Stanu w KPRP Wojciech Kolarski oraz Kapelan Prezydenta ks. Zbigniew Kras. 

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce – powstał w 1918 roku z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae. W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą. Obecnie na ośmiu wydziałach i 47 kierunkach studiów, studiuje tu ponad 11 tys. studentów, w tym ponad 1,5 tys. doktorantów. (PAP/AW)

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu