Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 4 grudnia 2018

Udział Prezydenta RP w Szczycie Klimatycznym COP24 w Katowicach [PL/ENG]

  |   Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Powitanie Głów Państw i Szefów Rządów przez Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ Family photo Uroczyste otwarcie Szczytu Klimatycznego COP24 Uroczyste otwarcie Szczytu Klimatycznego COP24 Uroczyste otwarcie Szczytu Klimatycznego COP24 Uroczyste otwarcie Szczytu Klimatycznego COP24 Uroczyste otwarcie Szczytu Klimatycznego COP24 Uroczyste otwarcie Szczytu Klimatycznego COP24 Wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy Wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy Wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy Wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy Uroczyste otwarcie Szczytu Spotkanie Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ z przedstawicielami mediów Spotkanie Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ z przedstawicielami mediów Spotkanie Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ z przedstawicielami mediów Spotkanie Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ z przedstawicielami mediów Spotkanie Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ z przedstawicielami mediów Rozmowa z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej Księdzem Kardynałem Pietro Parolinem Uroczysty koncert w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbył się w poniedziałkowy wieczór We wtorek Prezydent rozmawiał z byłym Gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Pawilonie Polskim Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w Pawilonie Polskim

Prezydent Andrzej Duda wraz z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem zainaugurowali w poniedziałek szczyt klimatyczny w Katowicach. Andrzej Duda wyraził nadzieję, że COP24 zakończy się sukcesem. Jego zdaniem przyczyni się to do bezpieczeństwa, jakości życia i perspektyw rozwoju dla wszystkich państw naszego globu.

 

ZOBACZ GALERIĘ Z POWITANIA>>

 

 

Konferencja COP24 - 24. Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu to największe światowe forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Hasło tegorocznego szczytu brzmi: „Changing together”. W wydarzeniu bierze udział ponad 150 delegacji państwowych oraz kilkadziesiąt tysięcy przedstawicieli rożnych środowisk eksperckich i pozarządowych. ENGLISH VERSION>>

 

  • Szczyt Liderów z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy 

Szczyt Klimatyczny rozpoczął się od Szczytu Liderów, który otworzył Prezydent RP, inaugurując tym samym obrady całego Szczytu. Uroczystości otwarcia towarzyszył tzw. segment wysokiego szczebla, podczas którego przemawiali: Prezydent RP Andrzej Duda, prezydent COP23 Frank Bainimaram, Sekretarz Generalny ONZ, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego NZ María Fernanda Espinosa, minister środowiska Henryk Kowalczyk, prezydent COP24 Michał Kurtyka, prezydent Katowic Marcin Krupa. 

 

– Porozumienie paryskie zjednoczyło nas w walce ze wspólnym zagrożeniem. Będąc tutaj, w Katowicach, przypomnijmy sobie, jak w 2015 roku bez większych wyjątków przyjęliśmy globalne porozumienie klimatyczne bazujące na suwerennie określanych wkładach krajowych – Nationally Determined Contribution; NDC – mówił Prezydent Andrzej Duda. Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystego otwarcia Szczytu Klimatycznego oraz Szczytu Liderów COP24 [PL/ENG]

 

– W moim głębokim przekonaniu nie ma innego wyjścia dla naszych państw jak implementacja pakietu katowickiego – Katowice rule book. Nasza obecność tutaj pokazuje, że wola polityczna do ich wdrożenia jest faktem – zaznaczył Prezydent.

 

 

  • Przedstawienie przez Prezydenta RP deklaracji „Just transition”

Prezydent RP wziął również udział w sesji Szczytu Liderów nt. „Just transition”, podczas której podpisana została deklaracja poświęcona zrównoważonej transformacji, która pozwoli ochronić klimat przy jednoczesnym ograniczaniu ubóstwa i tworzeniu dobrej jakości miejsc pracy.

 

Andrzej Duda podkreślił w swoim wystąpieniu, że Porozumienie paryskie zrodziło się z „odpowiedzialnego podejścia do dialogu”, zaś w Katowicach, dzięki zaangażowaniu uczestników COP24, otrzyma ono konkretne wytyczne. Prezydent zaznaczył, że porozumienie stawia m.in. cel znalezienia równowagi pomiędzy emisjami dwutlenku węgla i jego pochłanianiem przez ekosystemy.

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP podczas sesji poświęconej deklaracji „Just Transition” [PL/ENG]

 

– Z takiego podejścia do dialogu zrodziła się również „Śląska Deklaracja o Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji”; deklaracja, która dopełnia Porozumienie paryskie o niezwykle istotny aspekt społeczny – wyjaśnił Prezydent RP.

 

– Aby zagwarantować, że proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej będzie miał charakter solidarny i sprawiedliwy, konieczny jest dialog społeczny. Solidarny i sprawiedliwy to znaczy taki, w którego centrum znajduje się człowiek; taki, który obok konieczności ograniczania emisji uwzględnia konieczność zwalczania ubóstwa, wykluczenia i marginalizacji społecznej oraz włączenia wrażliwych grup obywateli w proces kształtowania polityk publicznych – podkreślił Andrzej Duda.

  •  Spotkanie Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ z przedstawicielami mediów

 

Sekretarz Generalny ONZ podkreślił podczas wspólnej konferencji z Prezydentem Andrzejem Dudą, że zmiany klimatyczne postępują szybciej niż ktokolwiek wcześniej się spodziewał, zatem szybciej wzrasta temperatura wód i powietrza oraz topnieją lodowce. – Musimy ten trend odwrócić – oświadczył.

 

– Mamy ogromne nadzieje jeśli chodzi o szczyt klimatyczny w Katowicach; jest on istotnym instrumentem w zwalczaniu zmian klimatycznych, nie stać nas na to, by nie odnieść sukcesu – powiedział António Guterres.

  • Polskie deklaracje 

Podczas spotkania z przedstwicielami mediów Prezydent Andrzej Duda mówił m.in. o tym, że Polska planuje także przedłożyć dwie inne – poza „Just Transition” – deklaracje, stanowiące istotny wkład w globalną politykę ochrony klimatu. Bedą to:

  1.  Partnerstwo na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu – „Driving Change Together Partnership” – dedykowane kwestii zmiany technologicznej i organizacyjnej w stronę transportu zeroemisyjnego. Emisja pochodząca z transportu stanowi blisko 15% globalnej emisji.
  2. Śląska Deklaracja Ministerialna „Lasy dla klimatu” dotycząca zachowania i zwiększania zasobów węgla w pochłaniaczach i rezerwuarach gazów cieplarnianych do roku 2050 oraz wskazująca na kluczową rolę pochłaniaczy w osiągnięciu celu wyznaczonego przez Porozumienie paryskie.

Prezydent zaznaczył także, że niezwykle ważne w procesie ochrony klimatu są trzy zasadnicze elementy – hasła przewodnie polskiej Prezydencji, jakimi są: technologia, człowiek, przyroda. – Te wszystkie czynniki we wszystkich działaniach związanych z ochroną klimatu muszą być uwzględniane – podkreślił Andrzej Duda.

 

– Bardzo ważnym wkładem Polski w ochronę klimatu i pokazaniem swoistego wzorca – w naszym przekonaniu – było to, co również bardzo mocno podkreślamy: że mamy stały wzrost gospodarczy, stały wzrost PKB połączony ze stałym spadkiem emisyjności naszej gospodarki – zaznaczył polski Prezydent. Dodał, że jest to jego zdaniem kierunek, w którym powinny podążać kraje i rozwinięte, i rozwijające się. Cała wypowiedź Prezydenta>>

 

Prezydent Andrzej Duda oświadczył także, że dla Polski w polityce ochrony klimatu zasadnicze znaczenie ma bilans, który powinien być zerowy. Jak wyjaśniał, chodzi o zrównoważenie emisji i pochłaniania CO2.


– Na ochronę klimatu i tworzenie lepszych warunków życia trzeba spojrzeć w sposób całościowy.(…) Obniżanie emisji i zwiększanie pochłaniania prowadzi do balansu, który jest neutralny dla atmosfery. I to jest, jak uważamy, podstawowe dążenie w procesie ochrony klimatu. Z uwzględnieniem realnych, rzeczywistych możliwości, które mają poszczególne państwa – mówił Andrzej Duda.


Jego zdaniem, „nie możemy realizować polityki klimatycznej wbrew społeczeństwom i ze szkodą dla bieżących warunków życia”. – Chcemy ocalić świat przed zagładą, która mogłaby nastąpić w wyniku zmian klimatycznych, ale musimy to robić w taki sposób, aby ci, co żyją na świecie dzisiaj, mieli jak najlepsze warunki życia – mówił. – Bo jeżeli nie, to ludzie powiedzą „my nie chcemy takiej polityki” – dodał.


Andrzej Duda zaznaczył, że Polska opowiada się za dążeniem do zerowej emisji z transportu, m.in. dzięki elektromobilności.


Podkreślał jednocześnie, że „nie ma dzisiaj strategii całkowitej rezygnacji z węgla w Polsce”. – Węgiel jest naszym strategicznym surowcem, jak podają eksperci mamy zapasy na 200 lat i trudno, abyśmy z surowca, dzięki któremu mamy suwerenność energetyczną, całkowicie zrezygnowali. Z punktu widzenia pewnej polityki, jaką realizuje nasze państwo, byłoby to dziwne – oświadczył Prezydent.

 

Jak mówił, wierzy, że tendencja ograniczania emisji w Polsce jest stała i będzie postępująca, a zmniejszmy emisję poprzez zmniejszenie zużycia węgla, ale także nowe technologie – czystsze i bardziej wydajne. Podkreślał, że będziemy prowadzili politykę zmierzającą cały czas do ochrony klimatu, ale także poprzez dbałość o pochłanianie, gdzie podstawowym elementem pochłaniającym w Polsce są lasy.

  • Spotkania bilateralne 

Zobacz także: Spotkanie z Sekretarzem Generalnym ONZ 3 grudnia rusza Szczyt Klimatyczny COP24 w Katowicach Spotkania bilateralne Prezydenta RP w ramach COP24 [PL/ENG] Szczyt Liderów stanowiła także okazję do spotkań bilateralnych z prezydentami, premierami i innymi przedstawicielami państw przybyłych do Katowic. Tematem rozmów była polityka klimatyczna, problemy globalne oraz kwestie dwustronne. Andrzej Duda w poniedziałek i wtorek odbył spotkania bilateralne m.in. z Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej Księdzem Kardynałem Pietro Parolinem oraz z byłym Gubernatorem Kalifornii Arnoldem Schwarzeneggerem. 

 

 

Najważniejszym celem COP24 jest sfinalizowanie Programu Prac Porozumienia paryskiego (ang. Paris Agreement Work Programme - PAWP). Uzgodnienie szczegółowego, kompleksowego i uniwersalnego zestawu procedur i wytycznych, w pełni odzwierciedlającego kompromis zawarty w Paryżu i akceptowalnych przez wszystkie Strony Porozumienia, ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności procesu globalnych negocjacji klimatycznych.

 

Minister Szczerski zaznaczył, że w Paryżu negocjowano ogólnie brzmiące zasady, podczas gdy ambicją konferencji w Katowicach jest wynegocjowanie kilkusetstronicowego porozumienia o konkretnych działaniach, które mają wdrożyć porozumienie paryskie. Jak dodał, „przedmiot negocjacji katowickiego szczytu jest dużo bardziej skomplikowany niż był kiedykolwiek wcześniej, bo przechodzimy do fazy realizacji”.

 

– Negocjacje są trudne, ale trzeba mieć nadzieję, że wszystkie państwa wykażą się solidarnością z tymi krajami, które są najbardziej poszkodowane przez zmiany klimatyczne. Polska będzie wzywać do takiej solidarności międzynarodowej – oświadczył prezydencki minister. 

  • Uroczysty koncert z udziałem uczestników COP24 z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W poniedziałek wieczorem z udziałem Prezydenta RP w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbył się uroczysty koncert związany z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i inauguracją Szczytu COP24. RELACJA Z KONCERTU>> 

 

 

  • Wizyta Prezydenta w Pawilonie Polskim

​​

 

We wtorek, po rozmowach bilateralnych, Prezydent Andrzej Duda obejrzał fragment krótkiej prezentacji Lasów Państwowych, które są współgospodarzem pawilonu. W jego wystroju wykorzystano m.in drewno, promując ideę zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy.(PAP/MK)

Lokalizacja

Poleć znajomemu