Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 22 lutego 2019

Prezydenci Polski i Litwy uczcili 450. rocznicę Unii Lubelskiej [PL/ENG]

  |   Drugi dzień wizyty Prezydent Litwy w Polsce Drugi dzień wizyty Prezydent Litwy w Polsce Lublin. Prezydenci Andrzej Duda i Dalia Grybauskaitė złożyli kwiaty przed Pomnikiem Unii Lubelskiej Lublin. Prezydenci Andrzej Duda i Dalia Grybauskaitė złożyli kwiaty przed Pomnikiem Unii Lubelskiej Lublin. Prezydenci Andrzej Duda i Dalia Grybauskaitė złożyli kwiaty przed Pomnikiem Unii Lubelskiej Przywódcy Polski i Litwy zwiedzili Kaplicę Trójcy Świętej w Zamku w Lublinie Przywódcy Polski i Litwy zwiedzili Kaplicę Trójcy Świętej w Zamku w Lublinie Przywódcy Polski i Litwy zwiedzili Kaplicę Trójcy Świętej w Zamku w Lublinie Wizyta w Klasztorze Dominikanów Wizyta w Klasztorze Dominikanów Wizyta w Klasztorze Dominikanów

Na pl. Litewskim w Lublinie Prezydenci Andrzej Duda i Dalia Grybauskaitė złożyli kwiaty przed Pomnikiem Unii Lubelskiej. W tym roku obchodzimy 450. rocznicę tego historycznego wydarzenia, które dało początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów. ENGLISH VERSION>>

 

Zobacz także: Wizyta Prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė [PL/ENG] Deklaracja o wzmocnieniu polsko-litewskiego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa [PL/ENG] W czwartek Prezydent Litwy rozpoczęła dwudniową wizytę oficjalną w Polsce. W Warszawie przywódcy rozmawiali „w cztery oczy”. Odbyły się także rozmowy polsko-litewskich delegacji pod przewodnictwem Andrzeja Dudy i Dalii Grybauskaitė oraz podpisanie dwustronnych porozumień. Dziś po południu dojdzie do spotkania trojga Prezydentów: Litwy, Polski oraz Ukrainy Petra Poroszenki w dowództwie Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej LITPOLUKRBRIG.

 

Podczas wczorajszej konferencji prasowej Andrzej Duda dziękował Dalii Grybauskaitė za przyjazd do Polski, w związku z tym bardzo ważnym dla naszej wspólnej historii wydarzeniem, jakim jest Unia Lubelska. - Obchodzimy 450 rocznicę powstania Unii Polsko-Litewskiej, która – w jakimś sensie – była pierwszym wielkim przejawem jednoczącej się Europy - podkreślił. - Pokazaliśmy wtedy, że społeczeństwa i państwa mogą być tolerancyjne, mogą się nawzajem rozumieć, mogą nawzajem uwzględniać swoje interesy, potrzeby i tradycje – to było piękne w naszej historii - dodał Prezydent.  

 

Na Zamku w Lublinie Andrzej Duda i Dalia Grybauskaitė zwiedzili Kaplicę Trójcy Świętej. W trakcie obrad sejmu w 1569 roku, na którym podpisano unię lubelską przez kilka miesięcy gościł tu król Zygmunt II August. 29 czerwca 1569 roku w kaplicy odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne. Na jej ścianach zachowały się wyryte daty, a na obudowie schodów prowadzących na chór napis „unia facta est cum Ducatus Lytwanie” potwierdzający zawarcie unii.

 

1 lipca 1569 r. w Lublinie została zawarta unia polsko-litewska, która do historii przeszła jako Unia Lubelska. Porozumienie zostało ratyfikowane przez króla Zygmunta Augusta 4 lipca 1569 r. Wejście w życie umowy oznaczało, że dotąd połączone unią personalną Polska i Litwa, zaczęły wiązać więzy unii realnej. Odrębne były jedynie urzędy centralne, skarb oraz wojsko. Natomiast monarcha, sejm i polityka zagraniczna była wspólna. Zgodnie z postanowieniami traktatu do Korony przyłączono województwa: bracławskie, kijowskie, podlaskie i wołyńskie. Odtąd oba kraje zaczęto nazywać Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Ostateczne połączenie obu państw w jedno nastąpiło na mocy Konstytucji 3 maja.


W uznaniu historycznego znaczenia Unii Lubelskiej w nowożytnych dziejach Europy, polski Sejm oraz Senat podjęły uchwały ustanawiające rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia. (WP)

Lokalizacja

Poleć znajomemu