Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 1 marca 2019

Prezydent oddał hołd Żołnierzom Niezłomnym w Wysokiem Mazowieckiem

  |   Uroczystości przed pomnikiem ku czci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy Uroczystości przed pomnikiem ku czci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy Uroczystości przed pomnikiem ku czci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy Uroczystości przed pomnikiem ku czci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy Uroczystości przed pomnikiem ku czci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy Uroczystości przed pomnikiem ku czci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy Uroczystości przed pomnikiem ku czci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy Uroczystości przed pomnikiem ku czci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy Uroczystości przed pomnikiem ku czci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy Uroczystości przed pomnikiem ku czci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy Uroczystości przed pomnikiem ku czci kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i jego żołnierzy Spotkanie z potomkami kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, jego żołnierzy i osób im pomagających Spotkanie z potomkami kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, jego żołnierzy i osób im pomagających Spotkanie z potomkami kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, jego żołnierzy i osób im pomagających Spotkanie z potomkami kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, jego żołnierzy i osób im pomagających Spotkanie z potomkami kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, jego żołnierzy i osób im pomagających Spotkanie z potomkami kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, jego żołnierzy i osób im pomagających Spotkanie z potomkami kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, jego żołnierzy i osób im pomagających Spotkanie z potomkami kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, jego żołnierzy i osób im pomagających Kazimierz Kamieński pseudonim „Gryf”, „Huzar” (Źródło: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL)

Kazimierz Kamieński pseudonim „Gryf”, „Huzar”  to jeden z najdłużej i najskuteczniej walczących żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Dziś, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach przed Pomnikiem ku czci niezłomnego kapitana i jego żołnierzy w Wysokiem Mazowieckiem. 

 

- Oni doskonale widzieli, że wolnej Polski nie ma, że prawdziwej niepodległości nie ma i prawdziwej suwerenności nie ma. Dlatego sięgnęli po broń ponownie – mówił Andrzej Duda. 

 

Nawiązując do dzisiejszego dnia pamięci, podkreślał: - To także święto Podlasia, Świętokrzyskiego, Lubelszczyzny, Małopolski - zwykłego chłopa, zwykłego rolnika, który wtedy pomagał, którego rodzina była prześladowana przez dziesięciolecia, który (...) kiedy przychodziło NKWD, UB stał, często ze spuszczona głową, bity, poniewierany, nic nie mówił. Ale nie wydawał swoich żołnierzy, nie wydawał swoich partyzantów. To jest także święto tych wszystkich, z którymi byli Żołnierze Niezłomni, i którzy byli dla Żołnierzy Niezłomnych – byli ich oparciem, ostoją, wsparciem, czasem ich ratunkiem - akcentował.  

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, kombatanci, mieszkańcy Wysokiego Mazowieckiego. Był obecny m.in. bratanek „Huzara”. Wcześniej Prezydent spotkał się z potomkami kpt. Kazimierza Kamieńskiego, jego żołnierzy i osób im pomagających.  Podczas obchodów Andrzejowi Dudzie towarzyszył minister Wojciech Kolarski. 

 

Na Twitterze Andrzej Duda podziękował mieszkańcom województwa podlaskiego za upamiętnienie Bohaterów walki o wolną Polskę. 

 

 

 

„Huzar” urodził się we wsi Markowo-Wólka, w gminie Piekuty, powiecie Wysokie Mazowieckie, jako syn Franciszka i Aleksandry ze Spaleńskich. Pochodził z ubogiej szlacheckiej rodziny, przepełnionej uczuciami patriotycznymi. Uczęszczał do szkoły w Hodyszewie, a następnie gimnazjum handlowego w Wysokiem Mazowieckiem, gdzie zdał maturę. Jednak nie handel, a służba wojskowa stała się jego życiowym powołaniem. Ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, po czym podjął służbę w dziewiątym Pułku Strzelców Konnych, stacjonującym w Grajewie.

 

 

(Źródło: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL)

 

 

Kampanię wrześniową odbył w szeregach tej jednostki. 6 października 1939 roku został wzięty do niewoli po bitwie pod Kockiem. Szybko zdołał zbiec z niewoli niemieckiej i w listopadzie 1939 roku przedostał się do sowieckiej strefy okupacyjnej, gdzie podjął walkę z nowym wrogiem. Był członkiem Batalionu Kresowych Strzelców Śmierci i brał udział w likwidowaniu funkcjonariuszy NKWD. W maju 1940 roku przeszedł do Związku Walki Zbrojnej, gdzie pod pseudonimem „Gryf” pełnił różne funkcje w Obwodzie AK Wysokie Mazowieckie. Od 1943 roku uczestniczył w walkach partyzanckich. Brał udział w akcji „Burza”. Za niesamowite męstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych i awansowany do stopnia kapitana.

 

Po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną w 1944 roku uniknął aresztowania, gdyż jego oddział został zawczasu rozformowany. W 1945 roku wstąpił do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) i rozpoczął walkę z bezpieką. Podlegli mu żołnierze likwidowali funkcjonariuszy UB i milicjantów. W maju 1945 roku w walce pod Łapami zabito pięciu żołnierzy bezpieki. Podczas kolejnych tzw. „amnestii” w 1945 i 1947 roku odmówił złożenia broni, choć nie zabraniał tego swoim podkomendnym. W kwietniu 1947 roku z garstką podległych żołnierzy kontynuował walkę z wrogiem w szeregach 6 Brygady Wileńskiej WiN. Dowodzone przez niego od 1949 roku zgrupowanie miało wybitnie kadrowy charakter. Całość sił nie przekraczała 30 żołnierzy i dzieliła się na kilka patroli. Oddział był dobrze uzbrojony w broń maszynową i krótką. Dużym atutem był panujący w nim ład i porządek, a przede wszystkim wysoki poziom dyscypliny. Nie było tu mowy o jakichkolwiek ekscesach, rabunkach i samowoli.

 

Po nawiązaniu kontaktu w 1952 roku, w celu wyjazdu na zachód, z fałszywą V Komendą WiN w pełni kontrolowaną przez bezpiekę, , 23 października został aresztowany w Warszawie przez funkcjonariuszy UB. Po brutalnym śledztwie 26 marca 1953 roku sąd skazał go na karę śmierci, która została wykonana przez rozstrzelanie 11 października 1953 roku w białostockim więzieniu. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu w Poświętnem. W listopadzie 2007 roku wraz z innymi „Żołnierzami Wyklętymi” został przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.               

Lokalizacja

Poleć znajomemu