Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 12 lipca 2021

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP

Wnętrze muzeum w formie fragmentów wiejskiej chaty, porozwieszane czarno-białe zdjęcia   |   Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa Michniów | Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Michniów | Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Michniów | Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa Michnów | Prezydent Andrzej Duda z mieszkańcami

W Michniowie w gminie Suchedniów (woj. świętokrzyskie) – w 78. rocznicę pacyfikacji – Prezydent Andrzej Duda otworzył Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. – Michniów nigdy nie przestał istnieć. Tak, jak nigdy nie przestały istnieć polskie wsie – podkreślił Prezydent Andrzej Duda.
 


 

– To jest także i milczące świadectwo długu, jaki wolna, suwerenna Rzeczpospolita ma wobec polskiej wsi, wobec wszystkich tych, którzy na wsi mieszkają i ją tworzą – dodał Prezydent RP.

 

WYPOWIEDŹ W CAŁOŚCI>>
 

 

To tu 12 i 13 lipca 1943 roku za pomoc niesioną partyzantom niemieccy okupanci przeprowadzili brutalną pacyfikację. W ciągu dwóch dni mieszkańcy zostali w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość spalono. Właśnie te wydarzenia upamiętnia Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który w 2017 r. został ustanowiony świętem państwowym.

 

 

Dzień ten ustanowiono w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

Poleć znajomemu