Menu rozwijane

12 lipca 2021

W Michniowie w gminie Suchedniów (woj. świętokrzyskie) – w 78. rocznicę pacyfikacji – Prezydent Andrzej Duda otworzył Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich. 

– Michniów nigdy nie przestał istnieć. Tak, jak nigdy nie przestały istnieć polskie wsie – podkreślił Prezydent Andrzej Duda.

– To jest także i milczące świadectwo długu, jaki wolna, suwerenna Rzeczpospolita ma wobec polskiej wsi, wobec wszystkich tych, którzy na wsi mieszkają i ją tworzą – dodał Prezydent RP.

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP - zdjęcie w treści artykułu

To tu 12 i 13 lipca 1943 roku za pomoc niesioną partyzantom niemieccy okupanci przeprowadzili brutalną pacyfikację. W ciągu dwóch dni mieszkańcy zostali w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość spalono. Właśnie te wydarzenia upamiętnia Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który w 2017 r. został ustanowiony świętem państwowym.

Dzień ten ustanowiono w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanckich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty.

Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Michniów | Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy
Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa
Michniów | Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa
Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa
Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
Michniów | Jan Krzysztof Ardanowski – Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP w Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
Michniów | Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
Michniów | Prezydent Andrzej Duda oraz Marianna Wikło, świadek pacyfikacji Michniowa
Michnów | Prezydent Andrzej Duda z mieszkańcami
14406624.jpg
1866387069.jpg
1667741565.jpg
407853882.jpg
399733141.jpg
244308311.jpg
1519822122.jpg
1781941082.jpg
1257453743.jpg
1884845091.jpg
1464598837.jpg
1959835709.jpg
1679825194.jpg
378109719.jpg
1737273602.jpg
1027153115.jpg
928270238.jpg
636602573.jpg
1697392231.jpg