Menu rozwijane

13 września 2021

W Lucieniu pod Gostyninem (woj. mazowieckie) Para Prezydencka wzięła udział w uroczystości nadania Ośrodkowi Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. – Dziękuję za to, że ten ośrodek swoją nazwą i patronatem będzie już na zawsze przypominał o śp. Prezydencie Lechu Kaczyńskim – mówił Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości. – CBA było służbą szczególnie ważną dla Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był zwolennikiem państwa uczciwego i uporządkowanego. Cieszyłby się, że ta służba ma teraz tutaj swój ośrodek.

Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy CBA w Lucieniu szkoli funkcjonariuszy i pracowników, wykorzystując wiedzę najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach oraz najnowocześniejsze zdobycze technologii. W OSK CBA w Lucieniu odbywają się również zaprzysiężenia nowo przyjętych funkcjonariuszy Biura.

Uroczystość nadania Ośrodkowi Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA w Lucieniu imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego - zdjęcie w treści artykułu nr 1

W latach 2006-2009 w Lucieniu organizowano – zainicjowany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – cykl seminariów poświęconych najważniejszym zagadnieniom współczesności. Seminaria Lucieńskie były miejscem spotkania przedstawicieli polskiego życia intelektualnego, reprezentujących różne punkty widzenia, różne ideowe tradycje, często spierających się w trakcie publicznych debat o kwestie najważniejsze dla współczesnej Polski.

Lucień | Uroczystości nadania Ośrodkowi Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA w Lucieniu imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (1)
Lucień | Uroczystości nadania Ośrodkowi Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA w Lucieniu imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (2)
Lucień | Uroczystości nadania Ośrodkowi Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA w Lucieniu imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (3)
Lucień | Uroczystości nadania Ośrodkowi Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA w Lucieniu imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (4)
Lucień | Uroczystości nadania Ośrodkowi Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA w Lucieniu imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (5)
Lucień | Uroczystości nadania Ośrodkowi Szkoleniowo-Konferencyjnemu CBA w Lucieniu imienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (6)
788459634.jpg
1217205497.jpg
652139050.jpg
1674074238.jpg
397521180.jpg
1403656160.jpg