Menu rozwijane

28 listopada 2016

Prezydenci Polski Andrzej Duda i Niemiec Joachim Gauck złożyli w poniedziałek wizytę w kwaterze głównej Wielonarodowego Korpusu Północno–Wschodniego w Szczecinie.

W oficjalnym powitaniu prezydentów wzięły udział polska i niemiecka kompania honorowa, a także polska orkiestra. Po krótkim przywitaniu z żołnierzami prezydenci udali się do koszar. Zwiedzili także stanowiska dowodzenia i rozmawiali z żołnierzami służącymi w jednostce.

>> Całość wystąpienia Prezydenta Andrzeja Dudy podczas konferencji prasowej w szczecińskim Korpusie NATO.

– Korpus działa w tej chwili bardzo dynamicznie i w pewnym sensie stał się centrum NATO na terenie Polski – powiedział prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, widoczna jest znaczna intensyfikacja działań realizowanych przez Korpus w ramach jego misji i w ramach doskonalenia się do bycia jednostką w stanie wysokiej gotowości. – To oznacza praktycznie aktywność non stop dla Korpusu i do tego trzeba się przygotować – podkreślił.

>> Prezydent Andrzej Duda gościem TVP3 Szczecin i Radia Szczecin

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że Korpus składa się w tej chwili z żołnierzy 25 państw, z których każde ma własny system dowodzenia, co wymaga ujednolicenia i koordynacji „tak, aby ci żołnierze umieli ze sobą bardzo dobrze współdziałać i dowodzić jednostkami z różnych krajów, które będą działały w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Prezydenci Polski i Niemiec w szczecińskim Korpusie NATO - zdjęcie w treści artykułu

– Jestem pewien, że polityka Niemiec i polityka Polski w kwestiach obronności są bardzo blisko siebie – powiedział z kolei Joachim Gauck. Prezydent Niemiec podkreślał, że ten międzynarodowy Korpus odgrywa ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w czasach, w których i politycy, i społeczeństwo mają obawy co do bezpieczeństwa w Europie.

Może Cię zainteresować "Trzeba znaleźć obszary wspólnego działania Polski i Niemiec"

Według Joachima Gaucka zapewnienie bezpieczeństwa jest ciągle zadaniem dla NATO. – Dzisiejsza wizyta pokazała mi, w jakim duchu tutaj przedstawiciele wielu państw ze sobą współpracują. Panie prezydencie, mówił pan tutaj o przyjaźni; przyjaźni, która łączy nas nie tylko kulturowo, politycznie, ale powinniśmy pokazać ją w układzie polityki bezpieczeństwa. Tutaj niewiele jest do wytykania, tu jest wiele do pochwalenia – mówił.

Prezydent Polski podkreślił, że szczeciński Korpus bardzo dobrze funkcjonuje, świetnie wypełnia swoją rolę i jest coraz lepiej przygotowany do wykonywania zadań związanych z realizacją postanowień szczytów NATO: w Newport oraz w Warszawie. Dodał, że jednostka przygotowuje się także do koordynacji dowództwa sił szybkiego reagowania NATO.

Prezydenci Polski i Niemiec w szczecińskim Korpusie NATO - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Obecnie szczeciński Korpus, zgodnie z postanowieniami szczytu NATO w Newport, podnosi swój stopień gotowości z niskiego na wysoki. Jednostka ma odpowiadać na zagrożenia, jeśli takie pojawią się na tzw. wschodniej flance NATO, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, krajów bałtyckich, Słowacji i Węgier. Korpus jest jedyną natowską strukturą mającą konkretny obszar odpowiedzialności oraz obowiązki i zadania operacyjne w tym regionie.

Może Cię zainteresować Uroczyste zakończenie obchodów 25-lecia polsko-niemieckiego traktatu

Korpus ze Szczecina uzyska status Kwatery Wysokiej Gotowości Bojowej po pomyślnym ukończeniu ćwiczenia „Saber Strike 2017”, zaplanowanym na czerwiec przyszłego roku.

Rozpoczęcie przekształcenia Korpusu w kwaterę wysokiej gotowości wymagało zmiany struktury organizacyjnej jednostki i podwojenia liczby personelu do 400 żołnierzy, głównie specjalistów wojsk lądowych, ale także sił powietrznych, marynarki wojennej oraz operacji specjalnych.

Po serii ćwiczeń w 2016 r. szczeciński Korpusu jest gotowy m.in. do przyjęcia tzw. szpicy i dowodzenia nią, a także do kontroli operacyjnej nad sześcioma Jednostkami Integracyjnymi Sojuszu (ang. NFIU) w Estonii, na Litwie, Łotwie, w Polsce oraz na Słowacji i Węgrzech. Jednostki integracyjne usprawniają szybkie rozmieszczenie sił Sojuszu w regionie, wspierają planowanie obrony kolektywnej oraz wspomagają koordynację ćwiczeń we współpracy z krajami gospodarzami.

Wielonarodowy Korpus Północno–Wschodni powstał w 1999 r., list intencyjny o jego utworzeniu został podpisany między Polską, Niemcami i Danią w 1998 r. – jeszcze przed wejściem Polski do NATO. Oficerowie z tych trzech państw najliczniej reprezentowanych w Korpusie rotacyjnie zajmują najwyższe stanowiska dowódcze i sztabowe.

Obecnie w Korpusie reprezentowanych jest 25 państw, w tym USA, ale także Finlandia i Szwecja, niebędące członkami NATO.

Prezydenci Polski i Niemiec odwiedzili Stanowisko Dowodzenia w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Prezydenci Polski i Niemiec odwiedzili Stanowisko Dowodzenia w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Prezydenci Polski i Niemiec odwiedzili Stanowisko Dowodzenia w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Prezydenci Polski i Niemiec odwiedzili Stanowisko Dowodzenia w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Prezydenci Polski i Niemiec odwiedzili Stanowisko Dowodzenia w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Prezydenci Polski i Niemiec odwiedzili Stanowisko Dowodzenia w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Prezydenci Polski i Niemiec odwiedzili Stanowisko Dowodzenia w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Prezydenci Polski i Niemiec odwiedzili Stanowisko Dowodzenia w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
Wizyta Prezydentów Polski i Niemiec w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)
486734707.jpg
409056915.jpg
364970679.jpg
998715597.jpg
1849518825.jpg
1109258325.jpg
1330907588.jpg
687428584.jpg
1474301320.jpg
235685013.jpg
1847461072.jpg
836690295.jpg
342920659.jpg
1305896883.jpg
1829075664.jpg
194493489.jpg
831342717.jpg
2002561387.jpg
428603811.jpg
19132286.jpg
1962276330.jpg
Może Cię zainteresować Para Prezydencka z dwudniową wizytą w Niemczech

 

Lokalizacja