Menu rozwijane

22 lutego 2019
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Wspólna konferencja prasowa
Wspólna konferencja prasowa
Wspólna konferencja prasowa
Wspólna konferencja prasowa
Wspólna konferencja prasowa
1263579634.jpg
798322485.jpg
278487065.jpg
943774791.jpg
235259835.jpg
804660784.jpg
1735354111.jpg
985901393.jpg
889510447.jpg
1111676055.jpg
1317975717.jpg
765509275.jpg
566363494.jpg
1620145056.jpg
172840809.jpg
150794058.jpg

– Wszyscy wiemy jedno: jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy razem, jesteśmy silni wtedy, kiedy panuje między nami zgoda, kiedy jest między nami przyjaźń i kiedy razem stajemy w jednym szeregu. Wtedy budzimy respekt i znacznie trudniej się zdecydować na jakikolwiek akt agresji wobec nas – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda, który razem z Prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė i Prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką złożył wizytę w kwaterze głównej litewsko–polsko–ukraińskiej Brygady im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego w Lublinie. Polski Prezydent dodał: – W ostatnich latach, niestety, różnego rodzaju aktów agresji nie brakuje. Jest też wiele obaw, które są podsycane. Cieszę sie ogromnie, że nasi żołnierze razem służą, doskonalą się i pokazują naszym społeczeństwom, że jest jedność i przyjaźń pomiędzy naszymi państwami, narodami, i – mogę śmiało powiedzieć – pomiędzy Prezydentami. 

Może Cię zainteresować Wizyta Prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė [PL/ENG]

Andrzej Duda przypomniał, że dzień wcześniej w Warszawie wspólnie z Dalią Grybauskaitė przyjął deklarację o zacieśnieniu współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności między Polska a Litwą. – Mówiliśmy o wspólnym uczestnictwie w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu, mówiliśmy, że włączamy w ramy tego dowództwa nasze jednostki – dodał Prezydent. – A dzisiaj rozmawiamy o współpracy z tym zakresie także z naszym wielkim sąsiadem Ukrainą, który ma aspiracje przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Prezydenci z wizytą w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie [PL/ENG] - zdjęcie w treści artykułu

Andrzej Duda przyznał, że czuje wielką satysfakcję, że ukraińscy żołnierze służą razem z żołnierzami Polski i Litwy, opierając działalność operacyjną na procedurach funkcjonujących w NATO. – Dzięki temu żołnierze z Ukrainy mogą doskonalić się z NATO–wskich procedur i przygotowują się do przyszłej służby w ramach NATO, wzmacniając perspektywę obecności Ukrainy w tym sojuszu – podkreślił podczas konferencji prasowej. ENGLISH VERSION>>

Prezydenci z wizytą w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie [PL/ENG] - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Wcześniej Prezydenci spotkali się z żołnierzami, odwiedzili Centrum Dowodzenia, a następnie obserwowali trening sztabowy pod kryptonimem Brave Band’19. To szkolenie organizowane jest cyklicznie, by pogłębić współpracę między żołnierzami z różnych krajów oraz udoskonalać procedury zgodne ze standardami NATO. Pozwala też wymienić doświadczenia wynikające m.in. z udziału żołnierzy ukraińskich w operacji na wschodzie Ukrainy. Zwrócił na to uwagę Andrzej Duda: – To nie jest tak, że tylko polscy i litewscy żołnierze oferują coś żołnierzom ukraińskim. Wszyscy wiemy, że od 2014 r. Ukraina jest w trudnej sytuacji; część Ukrainy jest okupowana przez Rosję. Ukraińscy żołnierze naprawdę tam walczą, mają doświadczenie wojenne i dzielą się tym z naszymi żołnierzami.

Może Cię zainteresować Prezydent: Jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy razem

W skład LITPOLUKRBRIG wchodzi dowództwo i sztab w międzynarodowej obsadzie, trzy bataliony manewrowe oraz pododdziały różnych rodzajów wojsk. Litwa, Polska i Ukraina wydzielają żołnierzy do dowództwa i sztabu LITPOLUKRBRIG po jednym batalionie manewrowym oraz plutonie żandarmerii wojskowej do międzynarodowego komponentu żandarmerii wojskowej. Pozostałe pododdziały wsparcia bojowego i zabezpieczenia afiliowane są z Sił Zbrojnych RP.

Główne zadanie brygady to – w przypadku uzyskania jednomyślnej zgody trzech państw – udział jej lub jednostek przy niej afiliowanych w międzynarodowych operacjach, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego.

Prezydenci z wizytą w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie [PL/ENG] - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Trzonem Litewsko–Polsko–Ukraińskiej Brygady są: litewski Batalion Ułanów im. księżnej Birutė, ukraiński 1. batalion desantowo–szturmowy 80. Brygady Desantowo–Szturmowej, oraz polski 5. batalion strzelców podhalańskich. Ponadto do Brygady afiliowano również batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady z Lublina oraz pododdziały rodzajów wojsk z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich: 14. dywizjon artylerii samobieżnej, 21. dywizjon artylerii przeciwlotniczej, 16. batalion saperów oraz 21. batalion logistyczny. W strukturze Brygady znajdują się również jednostki wsparcia bojowego oraz zabezpieczenia niższego szczebla afiliowane z jednostek specjalistycznych.

Brygada powstała na mocy porozumienia  podpisanego w 2014 r. w Warszawie. Ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 r., a pełną zdolność operacyjną osiągnęła w styczniu 2017 r. Jej utworzenie to efekt coraz bliższej współpracy wojskowej pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą. Ten model kooperacji został wcześniej sprawdzony w ramach Polsko–Ukraińskiego Batalionu (POLUKRBAT, w latach 1998–2010) oraz Litewsko–Polskiego Batalionu (LITPOLBAT, 1997–2008). W latach 2000–2010 pododdziały POLUKRBAT (wzmocnione litewskim plutonem) uczestniczyły w operacji KFOR w Kosowie. LITPOLBAT został włączony do Sił Szybkiego Reagowania UE w 2000 r.

Prezydenci z wizytą w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie [PL/ENG] - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Dowództwo LITPOLUKRBRIG jest zorganizowane zgodnie ze standardami NATO oraz podzielone na Dowództwo i Sztab Brygady. Stanowiska w Dowództwie Brygady zmieniają się rotacyjnie pomiędzy państwami ramowymi. W tej chwili dowódcą brygady jest płk Dmytro Bratishko z Ukrainy, jego zastępcą płk Arturas Jasinskas z Litwy, a Polak – płk Michał Matyska szefem sztabu.