Menu rozwijane

29 czerwca 2020
Rypin | Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
Rypin | Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej
o454726435.jpg
o1188281068.jpg

Prezydent Andrzej Duda odwiedził w poniedziałek Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

Idea stworzenia regionalnego muzeum w Rypinie powstała na początku lat sześćdziesiątych. Znaczenie w wyborze siedziby dla muzeum miała historia budynku. Obiekt zajmowany przez muzeum początkami swymi sięga 1895 roku. Najczarniejszy okres przypada na jesień 1939 roku, gdy w budynku było Gestapo i Selbstschutz, a piwnice „Domu Kaźni” stały się miejscem męczeńskiej śmierci ziemian, inteligencji, księży, chłopów i Żydów – razem około 2000 osób.

Lokalizacja