Menu rozwijane

02 czerwca 2020
Prezydent podkreślił, że jeżeli zaczniemy prowadzić mądrą gospodarkę wodną, gospodarkę retencjonowania wody w każdej dostępnej postaci, to jest szansa, że stosunki wodne w Polsce się poprawią
Andrzej Duda podczas wizyty w Parku Glinianki w Sulejówku zachęcał Polaków do prowadzenia małej retencji wody
Andrzej Duda podczas wizyty w Parku Glinianki w Sulejówku zachęcał Polaków do prowadzenia małej retencji wody
Andrzej Duda podczas wizyty w Parku Glinianki w Sulejówku zachęcał Polaków do prowadzenia małej retencji wody
Andrzej Duda podczas wizyty w Parku Glinianki w Sulejówku zachęcał Polaków do prowadzenia małej retencji wody
Andrzej Duda podczas wizyty w Parku Glinianki w Sulejówku zachęcał Polaków do prowadzenia małej retencji wody
Andrzej Duda podczas wizyty w Parku Glinianki w Sulejówku zachęcał Polaków do prowadzenia małej retencji wody
Andrzej Duda podczas wizyty w Parku Glinianki w Sulejówku zachęcał Polaków do prowadzenia małej retencji wody
Andrzej Duda podczas wizyty w Parku Glinianki w Sulejówku zachęcał Polaków do prowadzenia małej retencji wody
Prezydent podkreślił, że jeżeli zaczniemy prowadzić mądrą gospodarkę wodną, gospodarkę retencjonowania wody w każdej dostępnej postaci, to jest szansa, że stosunki wodne w Polsce się poprawią
Andrzej Duda podczas wizyty w Parku Glinianki w Sulejówku zachęcał Polaków do prowadzenia małej retencji wody
Prezydent podkreślił, że jeżeli zaczniemy prowadzić mądrą gospodarkę wodną, gospodarkę retencjonowania wody w każdej dostępnej postaci, to jest szansa, że stosunki wodne w Polsce się poprawią
Prezydent w Sulejówku (woj. mazowieckie)
Prezydent w Sulejówku (woj. mazowieckie)
Prezydent w Sulejówku (woj. mazowieckie)
Prezydent w Sulejówku (woj. mazowieckie)
o1614128589.jpg
o1439481808.jpg
o758500887.jpg
o1369200318.jpg
o1747513339.jpg
o2086865130.jpg
o1814710471.jpg
o1091924619.jpg
o1240560660.jpg
o89491715.jpg
o1540115643.jpg
o1341498968.jpg
o411607818.jpg
o48419828.jpg
o1860789989.jpg
o1681141564.jpg

W Parku Glinianki w Sulejówku (woj. mazowieckie), tuż obok nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego, Prezydent Andrzej Duda zachęcał do udziału w programie Moja Woda.

– Wszystkich bardzo zachęcam, by oprócz budowy wielkich i mniejszych zbiorników retencyjnych, budować także retencję podstawową, przydomową. Krótko mówiąc: zatrzymywać wodę wszędzie, gdzie się da. By wolniej płynęła, by nawadniała ziemię. Bo jest to dla nas, dla przyszłości naszego kraju, a także przyszłości naszego rolnictwa ogromnie ważne – mówił Prezydent.

CAŁA WYPOWIEDŹ >>

Program, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ma doprowadzić do zwiększenia retencji wody na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, która teraz trafia do kanalizacji czy rowów odwadniających.

Prezydent: Oszczędzajmy wodę - zdjęcie w treści artykułu

Prezydent: Oszczędzajmy wodę - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Inicjatywa umożliwi dofinansowanie do 80 proc. kosztów kwalifikowanych (w maksymalnej kwocie 5 tys. zł) budowy instalacji na posesji z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Na realizację działań przewidziano budżet w postaci bezzwrotnych form dofinansowania (refundacja kosztów) do 100 mln zł. Wnioski można składać od 1 lipca.