Menu rozwijane

15 października 2021

Na Placu Zamku Królewskiego na Wawelu Prezydent Andrzej Duda wręczył sztandar wojskowy Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie. Matką Chrzestną sztandaru została Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, a Ojcem Chrzestnym – gen. bryg. Robert Jędrychowski, zastępca Komendanta Głównego ŻW.

– Sztandar jest ważny nie tylko dlatego, że jest symbolem honoru i żołnierskiego męstwa, ale też historycznie – sztandar wskazywał żołnierzom, gdzie są ich towarzysze broni, gromadził wokół siebie rycerzy – mówił Prezydent RP podczas uroczystości. Andrzej Duda życzył krakowskim żandarmom, by sztandar zawsze ich gromadził i dodawał otuchy.

CAŁE WYSTĄPIENIE PARY PREZYDENCKIEJ>>

– Wręczenie sztandaru to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki. Stanowi dowód pokładanego w niej zaufania i wyraz uznania za jej gotowość do realizacji powierzonych zadań – powiedziała Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama dziękowała przy tym za zaangażowanie żandarmów w walkę z pandemią koronawirusa. – Ten sztandar to także wyraz uznania Państwa poświęcenia na rzecz lokalnych społeczności – dodała.

W uroczystości wziął udział także Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

Prezydent RP nadaje sztandary wojskowe jednostkom na wniosek Ministra Obrony Narodowej na podstawie Art. 10 ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Plac Zamku Królewskiego na Wawelu | Wręczenie sztandaru wojskowego Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Krakowie
Katedra na Wawelu | Złożenie wieńców przy grobie Marii i Lecha Kaczyńskich
Katedra na Wawelu | Złożenie wieńców przy grobie Marii i Lecha Kaczyńskich
o1478731601.jpg
o1684040740.jpg
o236782616.jpg
o1179866072.jpg
o239052258.jpg
o1493006582.jpg
o923174801.jpg
o494338605.jpg
o780876731.jpg
o844996594.jpg
o512136100.jpg
o205489660.jpg
o211698307.jpg
o2134212214.jpg
o561432123.jpg
o2142587895.jpg
o162248572.jpg
o1300221112.jpg
o299291932.jpg
o327524596.jpg
o1609850987.jpg
o1391932274.jpg